विजेता हॉल ऑफ फेम

चारबेल

चारबेल

20 नवंबर रेफल ड्रॉ 100,000 दिरहम का विजेता

विद्या

विद्या

20 नवंबर रेफल ड्रॉ 100,000 दिरहम का विजेता

सिनान

सिनान

13 नवंबर रफ़ल ड्रॉ 100,000 दिरहम का विजेता

नदीम

नदीम

13 नवंबर रफ़ल ड्रॉ 100,000 दिरहम का विजेता

अब्दुस्सामेद

अब्दुस्सामेद

13 नवंबर रफ़ल ड्रॉ 100,000 दिरहम का विजेता

पटेरियो

पटेरियो

6 नवंबर एईडी 10 मिलियन के ड्रा विजेता

मुहम्मद

मुहम्मद

6 नवंबर रफ़ल ड्रॉ 100,000 दिरहम का विजेता

पानीकट्टू

पानीकट्टू

6 नवंबर रफ़ल ड्रॉ 100,000 दिरहम का विजेता

अशोक

अशोक

6 नवंबर रफ़ल ड्रॉ 100,000 दिरहम का विजेता

रालिटो

रालिटो

30 अक्टूबर रफ़ल ड्रॉ 100,000 दिरहम का विजेता

गणेश

गणेश

30 अक्टूबर रफ़ल ड्रॉ 100,000 दिरहम का विजेता

बंजार

बंजार

30 अक्टूबर रफ़ल ड्रॉ 100,000 दिरहम का विजेता