കുക്കികളുടെ നയം

കുക്കികളും മറ്റ് ഐഡന്റിഫയറുകളും ഉപയോക്താവിന്റെ ഉപകരണത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന കോഡിന്റെ ഭാഗങ്ങളും വിവരിച്ച ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സേവനം നൽകുന്നതിൽ ഉടമയെ സഹായിക്കുന്നു. ഐഡന്റിഫയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോക്താവിന്റെ സമ്മതം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

സമ്മതം നൽകുമ്പോഴെല്ലാം,ഈ പ്രമാണത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് ഏത് സമയത്തും ഇത് സ്വതന്ത്രമായി പിൻവലിക്കാം.

ഉപയോക്താക്കളും അവരുടെ സ്വകാര്യത അവകാശങ്ങളമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ സ്വകാര്യതാ നയം വായിക്കാം.

 1. ഉടമയും ഡാറ്റ കൺട്രോളറും
  എവിംഗ്സ് എൽ എൽ സി

  ഓഫീസ് 930, ഒൻപതാം നില, ദാർ അൽ സലാം കെട്ടിടം, കോർണിഷ് റോഡ്, അബുദാബി, യു എ ഇ
  ഡി പി ഒ കോൺടാക്റ്റ്:
  48 മത്തെ നില, യു-ബോറ ടവർ, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ്, പി.ഒ. ബോക്സ് 57240, യു എ ഇ.
  ഡി പി ഒ യുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഇമെയിൽ: dpo@ewings.ae
  ഉടമയുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഇമെയിൽ: customer.support@mahzooz.ae

  ഉടമയ്‌ക്ക് സാങ്കേതികമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ മൂന്നാം കക്ഷി കുക്കികളും മറ്റ് ഐഡന്റിഫയറുകളും സംഭരിക്കുന്നതു മുതൽ, ഏതെങ്കിലും നിർദ്ദിഷ്ട റഫറൻസുകൾ മൂന്നാം കക്ഷികൾ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഐഡന്റിഫയറുകളിലേക്ക് സൂചകമായി കണക്കാക്കപ്പെടണം.പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ‌ ലഭിക്കുന്നതിന്,ഈ പ്രമാണത്തിലുള്ള മൂന്നാം കക്ഷി സേവനങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ നയങ്ങൾ‌ പരിശോധിക്കാൻ ഉപയോക്താവിനോട് അഭ്യർ‌ത്ഥിക്കുന്നു.

  കുക്കികളുമായും മറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യകളുമായും ഐഡന്റിഫയറുകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുനിഷ്ഠമായ സങ്കീർണ്ണത കണക്കിലെടുത്ത് കൊണ്ട്, ഉടമയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ഉപയോക്താക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരം ഐഡന്റിഫയറുകളുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് അതിയായി താൽപര്യപ്പെടുന്നു.

 2. നിർവചനങ്ങൾ
  കുക്കികൾ ഉപയോക്താവിന്റെ ഉപകരണത്തിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഡാറ്റകളുടെ ചെറിയ സെറ്റ.
  ഡാറ്റ കൺട്രോളർ (അല്ലെങ്കിൽ ഉടമ) ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും ഉപയോഗത്തിന്റെയും സുരക്ഷാ നടപടികൾ അടക്കം വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സിംഗിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും മാർഗങ്ങളും നിർണ്ണയിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായ വ്യക്തി, പൊതു അതോറിറ്റി, ഏജൻസി ,അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്കോ സംയുക്തമായോ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് വ്യക്തി. ഡാറ്റ കൺട്രോളർ- മറ്റാരെയെങ്കിലും നിർണ്ണയിക്കപ്പെടാത്തോളം-ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ ഉടമയാണ്.
  ഡാറ്റ പ്രോസസർ (അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ സൂപ്പർവൈസർ) ഈ നയത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതനുസരിച്ചുള്ള സ്വാഭാവിക അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായ വ്യക്തി, പൊതു അതോറിറ്റി, ഏജൻസി, അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോളറിന് വേണ്ടി വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് എന്തെങ്കിലും വസ്തു .
  ഡാറ്റ വിഷയം വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക വ്യക്തി.
  യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ(അല്ലെങ്കിൽ യൂ യൂ) പ്രത്യേകം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നിലവിലുള്ള യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ അംഗരാജ്യങ്ങളും റോപ്യൻ സാമ്പത്തിക മേഖലയും അടക്കം യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലേക്കുള്ള ഈ ഡോക്യുമെന്റിനുള്ളിലുള്ള എല്ലാ റഫറൻസുകളും.
  ഐഡന്റിഫയർ വിവരങ്ങൾ‌ സംഭരിക്കുന്നതിനോ, അല്ലെങ്കിൽ‌ ഇതിനകം ഉപയോക്താവിന്റെ ഉപകരണത്തിൽ സംഭരിച്ച വിവരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ അനുവദിക്കുന്ന ഏത് സാങ്കേതികവിദ്യയും (കുക്കികൾ ഉൾപ്പെടെ )
  സ്വകാര്യ ഡാറ്റ (അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ) ഒരു വ്യക്തിഗത ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ - നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ മറ്റ് വിവരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഏതൊരു വിവരവും ഒരു സ്വാഭാവിക വ്യക്തിയുടെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ കഴിവ് അനുവദിക്കുന്നു.
  സേവനം ആപേക്ഷിക പദങ്ങളിലും (ലഭ്യമെങ്കിൽ) ഈ സൈറ്റിലും / ആപ്ലിക്കേഷനിലും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതു പോലെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം നൽകുന്ന സേവനം.
  ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം (അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ) ഉപയോക്താവിന്റെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ ശേഖരിച്ച് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത മാർഗം .
  ഉപയോഗത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഡാറ്റ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി സ്വപ്രേരിതമായി ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ (അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്നാം കക്ഷി സേവനങ്ങൾ), താഴെപ്പറയുന്നവ അതിന്റെ പരിധിയിൽ വരും: ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ഐപി വിലാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമെയ്ൻ നാമങ്ങൾ,യു‌ആർ‌ഐ വിലാസങ്ങൾ (യൂണിഫോം റിസോഴ്‌സ് ഐഡന്റിഫയർ), അഭ്യർത്ഥനയുടെ സമയം, സെർവറിലേക്കുള്ള അഭ്യർത്ഥന സമർപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച രീതി,പ്രതികരണത്തിൽ ലഭിച്ച ഫയലിന്റെ വലുപ്പം,സെർവറിന്റെ ഉത്തരത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യാ കോഡ് (വിജയകരമായ ഫലം, പിശക് മുതലായവ) യഥാർഥ രാജ്യം, ഉപയോക്തവിന്റെ ബ്രൗസറിന്റെയും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെയും സവിശേഷതകൾ ഓരോ സന്ദർശനത്തിനുമുള്ള വിവിധ സമയ വിശദാംശങ്ങൾ (ഉദാ. ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഓരോ പേജിലും ചെലവഴിച്ച സമയം) അപ്ലിക്കേഷനിൽ പിന്തുടർന്ന പാതയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ, അപ്ലിക്കേഷനിൽ സന്ദർശിച്ച പേജുകളുടെ ക്രമാനുസ്രതമായ പ്രത്യേക റഫറൻസുകൾ ,ഉപകരണത്തിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും ഉപയോക്താവിന്റെ ഐ ടി പരിസ്ഥിതിയും സംബന്ധിച്ച മറ്റ് പാരാമീറ്ററുകളും ഉപയോക്താവ്
  ഉപയോക്താവ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തി(വേറെയെന്തങ്കിലും വ്യക്തമാക്കപ്പെടാത്ത പക്ഷം)ഡാറ്റാ വിഷയവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.
  1. റെഗുലേഷൻ 13/14 (ഇ യു) 2016/679 (ജനറൽ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ റെഗുലേഷൻ)ഉൾപ്പടെ ഒന്നിലധികം നിയമനിർമ്മാണ വ്യവസ്ഥകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ കുക്കീസ് പ്രസ്താവന തയ്യാറാക്കിയത്.
  2. ഈ കുക്കീസ് നയം ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു(ഇതിനുള്ളിൽ‌ മറ്റൊരുവിധത്തിൽ‌ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ)
  3. ഏറ്റവും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ്: 26 ഒക്ടോബർ 2020
  4. യുബെണ്ടഈ ഉള്ളടക്കം ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്നു, മാത്രമല്ല, അതിന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് അത്യാവശ്യമായ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ മാത്രമേ അത് ശേഖരിക്കുകയുള്ളൂ.
 3. ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനും വിതരണത്തിനും അത്യാവശ്യമാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ
  1. ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനും വിതരണത്തിനും അത്യാവശ്യമാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം കുക്കികളും ഐഡന്റിഫയറുകളും ഉപയോഗിക്കും, അതിനായി ഉപഭോക്താക്കളുടെ സമ്മതം ആവശ്യപ്പെടുകയില്ല.ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ‌ കൂടുതൽ‌ വിശദമായി വിവരിച്ചതുപോലെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ബ്രൗസർ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണ ക്രമീകരണങ്ങൾ പരിഷ്ക്കരിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരം ഐഡന്റിഫയറുകൾ അപ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയും, ഇത് ചിലപ്പോൾ കോർ‌ പ്രവർ‌ത്തനത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സേവനത്തിന്റെ ലഭ്യതയില്ലായ്മക്ക് കാരണമായേക്കാം.
   1. ഹോസ്റ്റിംഗും ബാക്കെൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും:

    ഇത്തരത്തിലുള്ള സർവീസ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനും വിതരണത്തിനും സഹായകമായ ഫയലുകളെയും ഡാറ്റകളെയും ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിനുള്ളതാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഭാഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങളോ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള റെഡിമെയ്ഡ് ഇൻഫ്രാസ്റ്റ്രക്ചർ തയ്യാറാക്കുന്നതിനാണ്.

    സ്വാഭാവികമായി വിതരണം ചെയ്ത സെർവറുകൾ വഴി ആരെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കി മാറ്റാൻ താഴെ പറയുന്ന സർവീസുകൾക്ക് സാധിക്കും.

   2. കണ്ടന്റ് മാനേജ്മെന്റ്:

    ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് കണ്ടന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം (സി‌ എം‌ എസ്) ഒന്നാം കക്ഷി കുക്കികളെ സജ്ജമാക്കുന്നു. ഇവ ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമാണ്.

   3. സ്പാം പരിരക്ഷണം

    ഇത്തരത്തിലുള്ള സേവനം ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ട്രാഫിക്കിനെയും, അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കാവുന്ന ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയെയും, ട്രാഫിക്കിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സന്ദേശങ്ങൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തനത്തിനെയും, സ്പാം ആയി അംഗീകരിച്ച ഉള്ളടക്കത്തെയും സന്ദേശങ്ങളെയും വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.

    ഗൂഗിൾ റീകാപ്ച(ഗൂഗിൾ എൽ എൽ സി ):

    ഗൂഗിൾ എൽ എൽ സി നൽകുന്ന ഒരു സ്പാം പരിരക്ഷണ സേവനമാണ് ഗൂഗിൾ റീകാപ്ച. റീകാപ്ച ഉപയോഗം ഗൂഗിൾ സ്വകാര്യതാ നയത്തിനുംഉപയോഗ നിബന്ധനകൾക്കും വിധേയമാണ്.

    വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത്: കുക്കികളും യൂസേജ് ഡാറ്റയും.
    പ്രോസസ്സിംഗ് സ്ഥലം: യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് – സ്വകാര്യതാ നയം. സ്വകാര്യതാ ഷീൽഡ് പങ്കാളി.

   4. പേയ്‌മെന്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ:

    ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്രെഡിറ്റ് കാഡ്,ബാങ്ക് കൈമാറ്റം,അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യ പേയ്‌മെന്റ് സേവന ദാതാക്കൾ വഴി മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ വഴി പേയ്‌മെന്റുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു(വേറെയൊന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ). പൊതുവെ, ഉപയോക്താക്കൾ അവരുടെ പേയ്‌മെന്റ് വിശദാംശങ്ങളും വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളും അത്തരം പേയ്‌മെന്റ് സേവന ദാദാക്കളിലേക്ക് നേരിട്ട് നൽകാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു(വേറെയൊന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ). അത്തരം വിവരങ്ങളുടെ ശേഖരണത്തിലും പ്രോസസ്സിംഗിലും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉൾപ്പെടുന്നില്ല: പകരം, സേവന ദാതാവ് പേയ്‌മെന്റ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന പ്രസക്തമായ പേയ്‌മെന്റിന്റെ അറിയിപ്പ് മാത്രമേ ഇതിന് ലഭിക്കൂ.

    നെറ്റ് വർക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ പേയ് മെന്റ് സൊലൂഷൻസ്

    പ്രോസസ്സിംഗ് സ്ഥലം: യുഎഇ – പ്രൈവസി പോളിസി

 4. മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ
  1. അടിസ്ഥാന ഇടപെടലുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും :

   ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രവർത്തനക്ഷമതയും അടിസ്ഥാന ഇടപെടലുകളും പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് കുക്കികളോ മറ്റ് ഐഡന്റിഫയറുകളോ ഉപയോഗിക്കുന്നുകയും,സേവനത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത സവിശേഷതകൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുകയും ഉടമയുമായുള്ള ഉപയോക്താവിന്റെ ആശയവിനിമയം സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

   1. ടാഗ് മാനേജ്മെന്റ്:

    ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു കേന്ദ്രീകൃത രീതിയിൽ ആവശ്യമായ ടാഗുകളോ സ്ക്രിപ്റ്റുകളോ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉടമയെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സേവനം സഹായിക്കുന്നു.ഈ സേവനങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡാറ്റയുടെ ഫലങ്ങൾഈ ഡാറ്റ നിലനിർത്തുന്നതിന് കാരണമാകാം.

    ടീലിയം ഐ ക്യു ടാഗ് മാനേജ്മെന്റ് (ടീലിയം ഇങ്ക്.):

    ടീലിയം ഇങ്ക് നൽകുന്ന ടാഗ് മാനേജ്മെന്റ് സേവനമാണ് ടീലിയം ഐ ക്യു ടാഗ് മാനേജ്മെന്റ്

    വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തത്:കുക്കികളും യൂസേജ് ഡാറ്റയും.

    പ്രോസസ്സിംഗ് സ്ഥലം: യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് – പ്രൈവസി പോളിസി. സ്വകാര്യതാ ഷീൽഡ് പങ്കാളി.

  2. അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ:

   മുൻ‌ഗണനാ മാനേജ്മെന്റ് ഓപ്ഷനുകളുടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെയും ബാഹ്യ നെറ്റ്‌വർക്കുകളും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആശയവിനിമയം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിലൂടെയും വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ഉപയോക്തൃ അനുഭവം നൽകുന്നതിന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം കുക്കികളോ മറ്റ് ഐഡന്റിഫയറുകളോ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

   1. ബാഹ്യ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കം പ്രദർശിപ്പിക്കൽ:

    ബാഹ്യ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഹോസ്റ്റുചെയ്ത ഉള്ളടക്കം ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ പേജുകളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കാണാനും അവരുമായി സംവദിക്കാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള സേവനം നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.ഈ സേവനം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പേജുകൾക്കായി എപ്പോഴും വെബ് ട്രാഫിക് ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്ന. ഇത്തരത്തിലുള്ള സേവനം ഉണ്ടാകും (ഉപയോക്താക്കൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും )

    യൂറ്റൂബ് വീഡിയോ വിജറ്റ് (ഗൂഗിൾ എൽ എൽ സി)

    ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉള്ളടക്കം പേജുകളിൽ സംയോജിപ്പിക്കാൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ അനുവദിക്കുന്ന, ഗൂഗിൾ എൽ എൽ സി നൽകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉള്ളടക്ക വിഷ്വലൈസേഷൻ സേവനമാണ് യൂറ്റൂബ്.

    വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തത്:കുക്കികളും യൂസേജ് ഡാറ്റയും.

    പ്രോസസ്സിംഗ് സ്ഥലം: യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് – പ്രൈവസി പോളിസി. സ്വകാര്യതാ ഷീൽഡ് പങ്കാളി.

  3. അളക്കൽ

   സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ട്രാഫിക് അളക്കുന്നതിനും ഉപയോക്തൃ സ്വഭാവം വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം കുക്കികളോ മറ്റ് ഐഡന്റിഫയറുകളോ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

   1. വിശകലനം

    ഈ വിഭാഗത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ വെബ് ട്രാഫിക് നിരീക്ഷിക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും ഉടമയെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. കൂടാതെ ,ഉപയോക്തൃ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ ട്രാക്ക് സൂക്ഷിക്കാനും ഇവ ഉപയോഗിക്കാം.

    ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സ്(ഗൂഗിൾ എൽ എൽ സി )

    ഗൂഗിൾ എൽ എൽ സി (“ഗൂഗിൾ ”) നൽകുന്ന ഒരു വെബ് വിശകലന സേവനമാണ് ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സ്. ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ ഉപയോഗം ട്രാക്കുചെയ്യാനും പരിശോധിക്കാനും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും മറ്റ് ഗൂഗിൾ സേവനങ്ങളുമായി പങ്കിടുന്നതിനും ശേഖരിച്ച ഡാറ്റ ഗൂഗിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

    ശേഖരിച്ച ഡാറ്റ സ്വന്തം പരസ്യ നെറ്റ്‌വർക്കിന്റെ പരസ്യങ്ങളെ സന്ദർഭോചിതമാക്കാനും വ്യക്തിഗതമാക്കാനും ഗൂഗിൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.

    വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തത്:കുക്കികളും യൂസേജ് ഡാറ്റയും.

    പ്രോസസ്സിംഗ് സ്ഥലം: യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് – പ്രൈവസി പോളിസി - ഓപ്റ്റ് ഔട്ട്. സ്വകാര്യതാ ഷീൽഡ് പങ്കാളി

    ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സിന്റെ പരസ്യ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സവിശേഷതകൾ (ഗൂഗിൾ എൽ എൽ സി )

    ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സിന് ഡബ്ൾ ക്ലിക്ക് കുക്കിയിൽ (വെബ് പ്രവർത്തനം)നിന്നും ഉപകരണ പരസ്യ ഐഡികളിൽ നിന്നും (അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രവർത്തനം)അധിക വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന പരസ്യ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സവിശേഷതകളുണ്ട്. നിർദ്ദിഷ്‌ട പെരുമാറ്റത്തിന്റെയും താൽപ്പര്യങ്ങളുടെയും ഡാറ്റയും (ട്രാഫിക് ഡാറ്റയും ഉപയോക്താക്കളുടെ പരസ്യങ്ങളുടെ ഇന്ററാക്ഷൻ ഡാറ്റയും)ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡാറ്റ (പ്രായത്തെക്കുറിച്ചും ലിംഗഭേദത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങൾ)(പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ) വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് ഉടമയെ അനുവദിക്കുന്നു.

    ഗൂഗിളിന്റെ പരസ്യ ക്രമീകരണങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഗൂഗിളിന്റെ കുക്കികളുടെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കാനാകും.

    വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തത്: കുക്കികൾ, പരസ്യത്തിനായുള്ള അദ്വിതീയ ഉപകരണ ഐഡന്റിഫയറുകൾ (ഉദാഹരണത്തിന് ഗൂഗിൾ പരസ്യദാതാവ് ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡി എഫ് എ), സേവനത്തിന്റെ സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വിവിധ തരം ഡാറ്റകൾ

    പ്രോസസ്സിംഗ് സ്ഥലം: യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് – പ്രൈവസി പോളിസി - ഓപ്റ്റ് ഔട്ട്. സ്വകാര്യതാ ഷീൽഡ് പങ്കാളി

  4. ടാർഗെറ്റുചെയ്യലും പരസ്യം ചെയ്യലും

   ഉപയോക്തൃ പെരുമാറ്റത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യക്തിഗതമാക്കിയ മാർക്കറ്റിംഗ് ഉള്ളടക്കം നൽകുന്നതിനും പരസ്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും സേവിക്കാനും ട്രാക്കുചെയ്യാനും കുക്കികളോ മറ്റ് ഐഡന്റിഫയറുകളോ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

   1. പരസ്യം ചെയ്യൽ

    പരസ്യ ആശയവിനിമയ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോക്തൃ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇത്തരം സേവനം അനുവദിക്കുന്നു. ഈ ആശയവിനിമയങ്ങൾ ബാനറുകളുടെ രൂപത്തിലും ഉപയോക്തൃ താൽപ്പര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ പരസ്യങ്ങളുടെ രൂപത്തിലും പ്രദർശിപ്പിക്കും.

    എല്ലാ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയും ഈ ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. ഉപയോഗ വിവരങ്ങളും നിബന്ധനകളും ചുവടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

    ചുവടെ ലിസ്റ്റുചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ചില സേവനങ്ങളിൽ ഉപയോക്താക്കളെ തിരിച്ചറിയാനായി കുക്കികളോ മറ്റ് ഐഡന്റിഫയറുകളോ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവ ബിഹേവിയറൽ റിട്ടാർജറ്റിംഗ് സാങ്കേതികത ഉപയോഗിച്ചേക്കാം, അതായത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് പുറത്ത് കണ്ടെത്തിയവ ഉൾപ്പെടെ ഉപയോക്താവിന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കും പെരുമാറ്റത്തിനും അനുസൃതമായി പരസ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു രീതി സ്വീകരിച്ചേക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി പ്രസക്തമായ സേവനങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ നയങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.

    ചുവടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും സേവനങ്ങൾ വഴി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒഴിവാക്കൽ സവിശേഷതക്കായി, ഉപയോക്താക്കൾ നെറ്റ്‌വർക്ക് പരസ്യ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഒഴിവാക്കൽ പേജ്സന്ദർശിക്കുക.

    മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്കായുള്ള ഉപകരണ പരസ്യ ക്രമീകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായ പരസ്യ ക്രമീകരണങ്ങൾ പോലുള്ള ഉപകരണ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ബാധകമായ ചില പരസ്യ സവിശേഷതകൾ ഒഴിവാക്കാം

    ക്രിംറ്റൻ (ക്രിംറ്റൻ ഹോൾഡിംഗ്സ് ലിമിറ്റഡ്)

    ക്രിംറ്റൻ ഹോൾഡിംഗ്സ് ലിമിറ്റഡ് നൽകുന്ന പരസ്യ സേവനമാണ് ക്രിംറ്റൻ.

    വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തത്: കുക്കികളും യൂസേജ് ഡാറ്റയും.

    പ്രോസസ്സിംഗ് സ്ഥലം: യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം – പ്രൈവസി പോളിസിഓപ്റ്റ് ഔട്ട്.

 5. സമ്മതം എങ്ങനെ നൽകാം അല്ലെങ്കിൽ പിൻവലിക്കാം:

  കുക്കികളുടെയും മറ്റ് ഐഡന്റിഫയറുകളുടെയും ഉപയോഗത്തിന് കുക്കി അറിയിപ്പിനുള്ളിൽ‌ അവരുടെ മുൻ‌ഗണനകൾ‌ ക്രമീകരീക്കുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ‌ അത്തരം മുൻ‌ഗണനകൾ‌ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, അതനുസരിച്ച് പ്രസക്തമായ സമ്മത-മുൻ‌ഗണനാ വിജറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ (അത് ലഭ്യമാണെങ്കിൽ) ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സമ്മതം നൽകാനോ പിൻവലിക്കാനോ കഴിയും.

  കൂടാതെ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഐഡന്റിഫയറുകളെ സംബന്ധിച്ച മുൻ‌ഗണനകൾ അവരുടെ സ്വന്തം ഉപകരണ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാനും മൂന്നാം കക്ഷി ഐഡന്റിഫയറുകളുടെ സംഭരണം. (ഉദാഹരണത്തിന്), തടയാനും കഴിയും ഉപയോക്താവിന്റെ പ്രാരംഭ സമ്മതം ഓർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചവ ഉൾപ്പെടെ മുമ്പ് സംഭരിച്ച ഐഡന്റിഫയറുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ പ്രസക്തമായ ബ്രൗസർ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണ സവിശേഷതകൾ വഴി സാധ്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഐഡന്റിഫയറുകൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഇനിപ്പറയുന്ന വിലാസങ്ങളിലുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രൗ സറുകൾ വഴി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കഴിയും:

  ഗൂഗിൾ ക്രോം, മോസില്ല ഫയർഫോക്സ്, ആപ്പിൾ സഫാരി ഒപ്പം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ.

  മൂന്നാം കക്ഷികൾ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഐഡന്റിഫയറുകളെ സംബന്ധിച്ച്, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ മുൻഗണനകൾ നിയന്ത്രിക്കാനും ബന്ധപ്പെട്ട ഒഴിവാക്കൽ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്ത് (നൽകിയിരിക്കുന്നിടത്ത്) അവരുടെ സമ്മതം പിൻവലിക്കാനും കഴിയും. അതിനായി മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം കക്ഷിയുമായി ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്യണം.

  മേൽപ്പറഞ്ഞവയെക്കൂടാതെ , ഇനിപ്പറയുന്നവയും നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരാമെന്ന് ഉപയോക്താക്കളെ അറിയിക്കുന്നു: യുവർ ഓൺലൈൻ ചോയ്സസ് (ഇ യു), നെറ്റ്‌വർക്ക് അഡ്വർടൈസിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ (യു എസ്) and the ഡിജിറ്റൽ അഡ്വർടൈസിംഗ് അലയൻസ് (യു എസ്), ഡി‌ എ എ‌ സി (കാനഡ), ഡി‌ ഡി‌ എ‌ ഐ (ജപ്പാൻ) തുടങ്ങിയവ. അത്തരം സംരംഭങ്ങൾ മിക്കപരസ്യ ഉപകരണങ്ങളുടെയും ട്രാക്കിംഗ് മുൻ‌ഗണനകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്നു.ഈ പ്രമാണത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾക്ക് പുറമേ ഉപയോക്താക്കൾ ഈ ഉറവിടങ്ങൾ കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഉടമ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.