നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും

ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ("നിബന്ധനകൾ") നിങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ,ഞങ്ങളുമായി ഒരു അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും , ക്രെഡിറ്റ് ചേർക്കുക, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോഴും, ഒരു നറുക്കെടുപ്പിൽ കൂടാതെ പ്രൊമോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും ബാധകമായ വിവിധ നിയമങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നവയാണ്.

പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിലൂടെയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയും, ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു അക്കൗണ്ട് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിലൂടെയും പരിപാലിക്കുന്നതിലൂടെയും, ക്രെഡിറ്റ് ചേർക്കുന്നതിലൂടേയും , ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോഴും നറുക്കെടുപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമോഷനുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ , മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിക്കാൻനിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് .ഇതേ കൂടാതെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച നയങ്ങൾ കൂടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് . പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ,ഞങ്ങളുമായി ഒരു അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും , ക്രെഡിറ്റ് ചേർക്കുമ്പോഴും, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോഴും, ഒരു നറുക്കെടുപ്പിൽ കൂടാതെ പ്രൊമോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവ ഓരോന്നും വായിക്കാനും മനസിലാക്കാനും ഞങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. നയങ്ങളുടെ പകർപ്പുകൾ ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്.

ഈ നിബന്ധനകളും നയങ്ങളും നിങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും, ഒരു അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും, ക്രെഡിറ്റ് ചേർക്കുന്നതിനും, ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും, ഒരു നറുക്കെടുപ്പിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ പ്രമോഷനുകളിലും / അല്ലെങ്കിൽ മത്സരങ്ങളിലും പങ്കാളിയാകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളും ഞങ്ങളും തമ്മിലുള്ള മുഴുവൻ കരാറും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് . ഈ നിബന്ധനകളിൽ നയങ്ങൾ കൂടി രൂപപെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവ നിയമപരമായി അംഗീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

 1. നിർവചനങ്ങളും വ്യാഖ്യാനവും
  1. ഈ നിയമങ്ങളിൽ‌, വലിയ അക്ഷരങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ പദങ്ങളുടേയും പദപ്രയോഗങ്ങളുടേയും അർത്ഥങ്ങൾ ഇനിപറയുന്നവയാണ്
   അക്കൗണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന ആളിന്റെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ, ക്രെഡിറ്റ് ചേർക്കുക, ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ വാങ്ങുക, ഒരു നറുക്കെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുക, സമ്മാനങ്ങൾ‌ പിൻ‌വലിക്കുക എന്നിവ നേടാൻ ആവശ്യമായ മറ്റ് പ്രസക്തമായ വിശദാംശങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സെൻ‌ട്രൽ‌ കമ്പ്യൂട്ടർ‌ സിസ്റ്റത്തിൽ‌,പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾ പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു ഓൺ‌ലൈൻ‌ അക്കൗണ്ട്
   അധിക നയങ്ങൾ നിബന്ധനകൾ‌, സ്വകാര്യതാ നയം, കുക്കീസ് നയം.
   എഇഡി യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് ദിർഹം,യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിന്റെ നിയമപരമായ കറൻസി.
   ആപ്പ് ആപ്പിൾ ആപ്പ് സ്റ്റോർ, ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ എന്നിവയിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന മഹ്സൂസ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ
   അംഗീകൃത ധനകാര്യ സ്ഥാപനം സമ്മാന തുക നൽകാൻ മാനേജർ അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ ധനകാര്യ സ്ഥാപനം.
   ബോൾ സെറ്റുകൾ ഒന്ന് (1) മുതൽ നാല്പത്തൊമ്പത് (49) വരെയുള്ള അക്കങ്ങളുള്ള നാല്പത്തൊമ്പത് (49) സോളിഡ് ഇവി‌എ പോളിമർ പന്തുകളുടെ ഒരു സെറ്റ്, ഭാരം അനുസരിച്ച് ചേർത്തത്
   കേന്ദ്ര കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം മഹ്സൂസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുാനും, അക്കൗണ്ടുകൾ നിയന്ത്രിക്കാനും, ക്രെഡിറ്റ് ചേർക്കൽ സുഗമമാക്കാനും, ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാനും, നറുക്കെടുപ്പിലേക്ക് പ്രവേശനം പ്രാപ്തമാക്കാനും, റാഫിൾ ഐഡികൾ സൃഷ്ടിക്കാനും, സമ്മാനങ്ങൾ നൽകാനും, കാലാകാലങ്ങളായി മാനേജർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം
   മത്സരങ്ങൾ വകുപ്പ് 10.1 ൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ.
   മത്സര സമ്മാനം  വകുപ്പ് 10.4(b) ൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ.
   ഉള്ളടക്കം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രകടമാകുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സംഭരിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള എല്ലാ വാചകങ്ങൾ, ചിത്രങ്ങൾ, ഓഡിയോ, വീഡിയോ, സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ, കോഡ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഡാറ്റാബേസുകൾ, മറ്റേതെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ.
   കുക്കീസ് നയം മഹ്‌സൂസ് കുക്കീസ് നയം, ഇതിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്.
   ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ്, ഡെബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ-പെയ്ഡ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പണം വഴി ക്രെഡിറ്റ് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപെടുത്തിയിടുള്ളത്.ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് (മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ ). ക്രെഡിറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. വാങ്ങിയ ഓരോ ഉൽപ്പന്നത്തിനും ഒരു എൻ‌ട്രി സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്
   ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഓരോ പങ്കാളിയുടെയും അക്കൗണ്ടിലെ ക്രെഡിറ്റ് കാണിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം.
   ഉപഭോക്തൃ പിന്തുണ യുഎഇയിൽ നിന്ന് ടോൾ ഫ്രീയായി 800 5825 എന്ന നമ്പർ വഴിയോ യുഎഇക്ക് പുറത്തുനിന്നും +971 4 588 0100 എന്ന നമ്പർ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ customer.support@mahzooz.ae എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലോ മഹസൂസ് ഉപഭോക്തൃ പിന്തുണയുമായി ബന്ധപ്പെടാം.
   നറുക്കെടുപ്പ് റാഫിൾ നറുക്കെടുപ്പും ഗ്രാൻഡ് ഡ്രോയും.
   നറുക്കെടുപ്പ് മെഷീൻ ഒരു നറുക്കെടുപ്പിലെ ഒരു പങ്കാളിയുടെ എൻട്രി സെൻട്രൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു എൻട്രിയായി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഇടപാട്. എന്റർ, എൻറ്റേഴ്സ്, എന്റർ, എൻട്രി എന്നിവയ്ക്ക് പരസ്പര ബന്ധമുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും
   നറുക്കെടുപ്പ് മാനേജർ ഓരോ നറുക്കെടുപ്പും സംഘടിപ്പിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള മാനേജരുടെ ഒരു ജീവനക്കാരൻ.
   എൻട്രി നറുക്കെടുപ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള സെൻട്രൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ എൻ‌ട്രിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ. പ്രവേശിക്കുക, പ്രവേശിക്കുന്നു, പ്രവേശിച്ചു, എന്നിവയ്ക്ക് പരസ്പര ബന്ധമുള്ള അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്.
   ഫേവറേറ്റ്സ് നറുക്കെടുപ്പിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് ഒരു മത്സരാർത്ഥിക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്പറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം
   ഗ്രാൻഡ് ഡ്രോ ഗ്രാൻഡ് ഡ്രോ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രാൻഡ് ഡ്രോ വിന്നിംഗ് നമ്പറുകൾ ക്രമരഹിതമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ.
   ഗ്രാൻഡ് ഡ്രോ മെഷീൻ ബോൾ സെറ്റുകൾ മെക്കാനിക്കലായി മിക്സ് ചെയ്യുകയും യാദൃശ്ചികമായി ആ മിശ്രിതത്തിൽ നിന്ന് ഗ്രാൻഡ് ഡ്രോ വിന്നിംഗ് നമ്പറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു യന്ത്രം.
   ഗ്രാൻഡ് ഡ്രോ വിജയിക്കുന്ന നമ്പറുകൾ ഗ്രാൻഡ് ഡ്രോ മെഷീൻ ഓരോ ഗ്രാൻഡ് ഡ്രോയ്ക്കും ക്രമരഹിതമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും (ആ) ഗ്രാൻഡ് ഡ്രോയുടെ സമ്മാനങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ഒരു (1) നും നാൽപ്പത്തിയൊമ്പതിനും (49) (ഉൾപ്പെടുന്ന) അഞ്ച് അക്കങ്ങൾ.
   ഇൻ-സ്റ്റോർ സേവനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ചില്ലറ വിൽപ്പന ശാലകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നയാൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചേർക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം.
   കിയോസ്‌ക്കുകൾ യു‌എഇക്ക് ചുറ്റും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സ്വതന്ത്ര കിയോസ്‌കുകൾ, പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ടോപ്പ്-അപ്പ് ചെയ്യാനും, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാനും ഒരു നറുക്കെടുപ്പ് നൽകാനുമുള്ള അവസരം നൽകുന്നു.
   ലൈൻ ഒരു ഗ്രാൻഡ് നറുക്കെടുപ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത അഞ്ച് (5) നമ്പറുകളുടെ ഒരു (1) വരി (സ്വമേധയോ, ഫേവറേറ്റ്സ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തതോ എതു വഴിയാണെങ്കിലും).
   മഹ്സൂസ് മഹ്സൂസ്, യുഎഇയിൽ നിന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ഫലം നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു റാഫിൾ നറുക്കെടുപ്പും ഗ്രാൻഡ് നറുക്കെടുപ്പും
   മാനേജർ, ഞങ്ങളോ അതോ നമ്മളോ അബുദാബിയിൽ നിയമപരമായി രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള പരിമിത ബാധ്യതാ കമ്പനിയായ ഈവിങ്‌സ് എൽ‌എൽ‌സി, മഹ്‌സൂസിന്റെ നിയുക്ത മാനേജിംഗ് കമ്പനിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
   ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ അപ്ലിക്കേഷനും വെബ്‌സൈറ്റും.
   പങ്കെടുക്കുന്നയാൾ, നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ചേർക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കുന്ന, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുകയും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നറുക്കെടുപ്പിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു വ്യക്തി.
   പാസ്വേർഡ് ഒരു പങ്കാളി അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളും അക്കങ്ങളും, പ്രത്യേക പ്രതീകളുമുള്ള ഐഡന്റിഫയർ.
   പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ, കിയോസ്‌ക്കുകൾ, ഇൻ-സ്റ്റോർ സേവനങ്ങൾ.
   സ്വകാര്യതാനയം മഹ്‌സൂസ് സ്വകാര്യതാ നയം, ഇതിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്.
   സമ്മാനം റാഫിൾ നറുക്കെടുപ്പിലും/അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് ഡ്രോയിലെ സമ്മാന വിഭാഗങ്ങളിലൊന്നിലും യോഗ്യതയുള്ള പങ്കാളി നേടിയ ഒരു ക്യാഷ് പ്രൈസ് നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു
   ഉൽപ്പന്നം ക്രെഡിറ്റ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളും കിയോസ്കുകളും വഴി വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നം (ഏത് രൂപത്തിലും). വാങ്ങിയ ഓരോ ഉൽപ്പന്നവും ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പങ്കാളികൾ വഴി ദരിദ്രർക്ക് സംഭാവന ചെയ്യും. നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ഓരോ ഉൽപ്പന്നത്തിനും ഒരു (1) ലൈൻ സമർപ്പിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട് (തുടർന്ന് ഒരു (1) റാഫിൾ ഐഡി ലഭിക്കും).
   പ്രമോഷൻ / മത്സര നിബന്ധനകൾ വകുപ്പ് 10.1 ൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ
   പ്രമോഷൻ വകുപ്പ് 10.1 ൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ
   ക്വിക്ക് പിക്ക് സെൻ‌ട്രൽ‌ കമ്പ്യൂട്ടർ‌ സിസ്റ്റം ക്രമരഹിതമായി ഒരു പങ്കാളിക്കായി അഞ്ച് (5) അക്കങ്ങളൾ ഗ്രാൻഡ് നറുക്കെപെടുപ്പിനായി ഒരു സെറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സവിശേഷത
   റാഫിൾ ഡ്രോ റാൻഡം നമ്പർ ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് വിജയിക്കുന്ന റാഫിൾ ഐഡികളുടെ ക്രമരഹിതമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് കാരണമാകുന്ന പ്രക്രിയ.
   റാഫിൾ ഐഡി സെൻട്രൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം സ്വയമേവ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഓരോ വരിയിലും നിയുക്തമാക്കുകയും റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ ഒരു (1) എൻട്രി ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അദ്വിതീയ തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ.
   റാൻഡം നമ്പർ ജനറേറ്റർ റഫാൽ നറുക്കെടുപ്പിനായി നൽകിയ എല്ലാ റാഫിൾ ഐഡികളിൽ നിന്നും വിജയിക്കുന്ന റാഫിൾ ഐഡികൾ ക്രമരഹിതമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു റാൻഡം നമ്പർ ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം.
   നിയമങ്ങൾ മഹ്സൂസിനായുള്ള ഈ നിയമങ്ങൾ.
   സിൻഡിക്കേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ചേർക്കുകയും, ഒരു ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുകയും ഒരു നറുക്കെടുപ്പിൽ ഒരുമിച്ച് ചേരുകയും ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് അംഗത്തിന്റെയും സംഭാവനയ്ക്ക് ആനുപാതികമായി ഏതെങ്കിലും സമ്മാനം പങ്കിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം കളിക്കാർ
   നിബന്ധനകൾ മഹ്‌സൂസിന്റെ പൊതുവായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും, ഇതിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്.
   യുഎഇ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ്.
   വെബ്സൈറ്റ് മഹ്സൂസിന്റെ ഇൻറർനെറ്റ് സൈറ്റ് www.mahzooz.ae (അല്ലെങ്കിൽ സമയാസമയങ്ങളിൽ നൽകുന്ന മറ്റ് വിലാസം).
   പിൻവലിക്കൽ കാലയളവ് പ്രസക്തമായ നറുക്കെടുപ്പിന് ശേഷം അറുപതാം (60) ദിവസം 23.59 മണിക്കൂറിൽ (ഗൾഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം) അവസാനിക്കുന്ന കാലയളവ്.
   വിന്നിങ്സ് ബാലൻസ് ഓരോ മത്സരാർത്ഥിയുടെയും അക്കൗണ്ടിലെ സമ്മാനങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം.
   റാഫിൾ ഐഡികൾ വിജയിക്കുന്നതിന് റാൻഡം നമ്പർ ജനറേറ്റർ വഴി ഓരോ റാഫിൾ നറുക്കെടുപ്പിനും ക്രമരഹിതമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും റാഫിൾ നറുക്കെടുപ്പിനുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ റാഫിൾ ഐഡികൾ.
  2. സന്ദർഭം ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഏകവചനത്തിലെ പദങ്ങളിൽ ബഹുവചനവും ബഹുവചനത്തിൽ ഏകവചനവും ഉൾപ്പെടാം.
  3. ഉൾപ്പെടെ", "ഉൾപ്പെടുത്തുക", "പ്രത്യേകിച്ചും", "ഉദാഹരണമായി" അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ ഏതെങ്കിലും പദപ്രയോഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഏതൊരു പദവും ചിത്രീകരണമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടും, കൂടാതെ അവയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള പദങ്ങൾ, വിവരണം, നിർവചനം, വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ പദം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന പദങ്ങൾ
  4. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവിധ രേഖകൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടായാൽ, മുൻ‌ഗണനാ ക്രമം ഇവയാണ്: (1) നിബന്ധനകൾ; (2) ഈ നിയമങ്ങൾ; (3) സ്വകാര്യതാ നയം; (4) കുക്കീസ് നയം.
  5. ഈ നിയമങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ്, അറബി, ഉറുദു, ഹിന്തി, മലയാളം വിവർത്തനങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടായാൽ, ഈ നിയമങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ് നിലനിൽക്കും
  6. ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ, കിയോസ്‌ക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷണൽ, പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിൽ മെറ്റീരിയലുകൾ കൂടാതെ/ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശങ്ങൾ, ഈ നിയമങ്ങൾ എന്നിവയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പൊരുത്തക്കേട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ നിയമങ്ങൾകാണ് മുൻഗണന നൽകുക.
 2. ഞങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ
  1. ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളും, ഇൻ-സ്റ്റോർ സേവന ആപ്ലിക്കേഷനും, ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതും ഞങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതുമാണ്. കിയോസ്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഞങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണെകിലും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എംബിഎംഈ എന്ന കമ്പനി ആണ് ഏറ്റു നടത്തുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി https://mbmepay.ae/ സന്ദർശിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 600 548 286 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക
  2. യുഎഇയിൽ നിന്ന് ടോൾ ഫ്രീയായി 800 5825 എന്ന നമ്പർ വഴിയോ യുഎഇക്ക് പുറത്തുനിന്നും +971 4 588 0100 എന്ന നമ്പർ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ customer.support@mahzooz.ae എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലോ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
 3. അക്കൗണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ
  1. യോഗ്യത
   1. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ (ക്രെഡിറ്റ് ചേർക്കാനും, ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും, ഒരു നറുക്കെടുപ്പിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനും) പ്രവേശിക്കുന്നതിന് ഒരു അക്കൗണ്ട് ആവശ്യമാണ്..
   2. ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രീയേറ്റ് ചെയ്യാനും പരിപാലിക്കാനുമുള്ള യോഗ്യത നേടാൻ, നിങ്ങൾ:
    1. കുറഞ്ഞത് 18 വയസ്സ് ആയിരിക്കണം;
    2. ഞങ്ങളുമായി ഇടപാട് നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അധികാരപരിധിയിലെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിലും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിലും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നറുക്കെടുപ്പിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിലും നിരോധിക്കുകയോ നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യപ്പെട്ടതാവരുത്;
    3. നിലവിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർ ആകരുത്;
    4. എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഈ നിബന്ധനകളും നയങ്ങളും പാലിക്കണം;
    5. നിരോധിച്ചതോ സാങ്ഷൻ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട രാജ്യത്തിലെയോ താമസക്കാരനാകരുത്; അഥവാ;
    6. ആഗോള പട്ടികയിൽ ഉയർന്ന റിസ്കുള്ള പട്ടികയിലോ സാങ്ഷൻ പട്ടികയിലോ ഉൾപെടുത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാകാനും പാടില്ല.
   3. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, നിബന്ധനകളും നയങ്ങളും നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ആവശ്യകതകളെല്ലാം നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കരുത്. ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുക, ക്രെഡിറ്റ് ചേർക്കുക, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നറുക്കെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നതിലൂടെ ഈ നിബന്ധനകളും നയങ്ങളും നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കും
   4. യോഗ്യതയില്ലാത്തതായി കണ്ടെത്തിയ ഒരു മത്സരാർത്ഥിയുടെ അക്കൗണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രവേശനരഹിതമാക്കും. കൂടാതെ, മേൽപ്പറഞ്ഞ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മത്സരാർത്ഥി പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, പങ്കെടുക്കുന്നയാൾക്ക് സമ്മാന തുക നൽകാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. വകുപ്പ് 3.1ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ സമ്മാന തുക ആർക്കെങ്കിലും നൽകിയാൽ, ഞങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം ആ വ്യക്തി ഉടൻ തന്നെ സമ്മാനം തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്.
   5. ഒരു അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കാനും ക്രെഡിറ്റ് ചേർക്കാനും ഉത്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാനും അതിൽ പ്രവേശിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നറുക്കെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ പ്രമോഷനുകളിലും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ മത്സരങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ നിയമപരമായ അവകാശങ്ങൾക് ഞങ്ങൾ യാതൊരു പ്രാതിനിധ്യങ്ങളോ വാറന്റിയോ നൽകുന്നതല്ല, ഞങ്ങൾ ഇതിനായി ഒരു വ്യക്തിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജരുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആർക്കും അത്തരം പ്രാതിനിധ്യങ്ങളോ വാറന്റികളോ ഉണ്ടാക്കാൻ അധികാരമില്ല. പങ്കാളിത്തം നിരോധിക്കുകയോ നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്ന അധികാരമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് നറുക്കെടുപ്പ് നടത്താൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല.
   6. ഒരു അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കഴിവ്, ക്രെഡിറ്റ് ചേർക്കൽ, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങൽ, ഒരു നറുക്കെടുപ്പ് കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ പ്രമോഷനുകളിലും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ മത്സരങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള ലഭ്യത എന്നിവ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രലോഭനം, ഓഫർ, അഭ്യർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷണം എന്നിവയല്ല. ഒരു അക്കൗണ്ട്, ക്രെഡിറ്റ് ചേർക്കുക, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുക, ഒരു നറുക്കെടുപ്പ് കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിതമായ ഏതെങ്കിലും അധികാരപരിധിയിലെ പ്രൊമോഷനുകളിലും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ മത്സരങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കുക
  2. എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം
   1. ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന്, നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരം വിവരങ്ങൾ‌ സത്യവും കൃത്യവുമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് വഴി മാറ്റം വരുത്താനുള്ള അധികാരം നിങ്ങൾക്കു മാത്രം ആണ്. ഞങ്ങളുടെ വിവേചനാധികാരത്തിൽ (അസാധാരണമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ), ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയേക്കാം.
   2. നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വിവരങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും വശം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന്, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങൾ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ന്യായമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാമെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.
   3. സ്വകാര്യതാ നയത്തിന് അനുസൃതമായി നിങ്ങൾ നൽകിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഞങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിലൂടെ, സ്വകാര്യതാ നയത്തിന് അനുസൃതമായി നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിനും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനും നിങ്ങൾ സമ്മതം നൽകുന്നു.
   4. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെടുക.
  3. അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗം
   1. ഒരു അക്കൗണ്ട് വിജയകരമായി തുറന്നുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചേർക്കാനും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാനും കഴിയും. ക്രെഡിറ്റ് ചേർക്കാനും ഉത്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാനും ,ഒരു നറുക്കെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുക ഇവ ചെയ്യാൻ അധികാരം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം ആണ്
   2. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലൂടെ നടത്തുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ പാസ്‌വേഡ് എല്ലായ്‌പ്പോഴും സുരക്ഷിതവും രഹസ്യവുമായി സൂക്ഷിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ അനുമതിയില്ലാതെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുകയും വേണം. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അനധികൃതമായി പ്രവേശനം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ, ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങളെ കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ടിലൂടെ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.
   3. നിങ്ങളുടെ പാസ്‌വേഡ് കൂടാതെ / അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ അനുവദിക്കരുത്, മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ പാസ്‌വേഡ് വെളിപ്പെടുത്തുകയോ അനുവദിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാസ്സ്‌വേർഡിലെയുടെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും ദോഷത്തിന് നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥനാണ്.
   4. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള അനധികൃത ആക്‌സസ് ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു.
   5. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതയോ മൂന്നാമതൊരാൾ അനധികൃതമായ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന നഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരല്ല.
   6. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാസ്സ്‌വേർഡ് മറന്നാൽ ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളിലേ നിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് അത് പുനഃസജ്ജമാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.
   7. അക്കൗണ്ട് ഉടമയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ മാത്രമേ “പങ്കാളി” ആയി കണക്കാക്കൂ, കൂടാതെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി, എല്ലാ സമ്മാനങ്ങളും അക്കൗണ്ടിന്റെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉടമയ്ക്ക് മാത്രമേ പൂർണമായി നൽകൂ. സിൻഡിക്കേറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും തർക്കങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളോ ബാധ്യസ്ഥരോ അല്ല.
 4. ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുക, ക്രെഡിറ്റ് ടോപ്പിംഗ് അപ്പ്
  1. ക്രെഡിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിയൂ- ദയവായി ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളിലോ കിയോസ്കിലോ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക. നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കില്ല, പകരംഅത് ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പങ്കാളികൾ വഴി ആവശ്യക്കാർക്ക് സംഭാവന ചെയ്യും. നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിശോധിച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങിയാൽ അത് പിന്നീട് റദ്ദാക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.
  2. ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളിൽ ക്രെഡിറ്റ് കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുന്നതിന്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ടും സാധുവായ ഡെബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു കിയോസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ-സ്റ്റോർ സേവനങ്ങൾ വഴി ക്രെഡിറ്റ് കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുന്നതിന്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ടും സാധുവായ ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ്, പ്രീ-പെയ്ഡ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പണവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ റീട്ടെയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് (ഇൻ-സ്റ്റോർ സേവനങ്ങൾക്കായി) വാങ്ങൽ പ്രക്രിയയിലൂടെ നിങ്ങളെ നയിക്കും, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റ് കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ തുക സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും (വിലയിൽ VAT ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക). സമർപ്പിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വാങ്ങുന്ന ക്രെഡിറ്റ് തുകയോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ എണ്ണമോ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ക്രെഡിറ്റ് കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ എല്ലാ വാങ്ങലുകളും റദ്ദാക്കൽ ഓപ്ഷനുകളില്ലാതെ അന്തിമമാണ്. നിങ്ങൾ മനസ്സ് മാറ്റിയതുകൊണ്ട് മാത്രം റീഫണ്ട് ആവശ്യപ്പെടാൻ പറ്റുന്നതല്ല
  3. ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്രെഡിറ്റ് കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുമ്പോൾ, നിങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ സുരക്ഷിത പേയ്‌മെന്റ് ദാതാവിലേക്ക് നയിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിലോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിലോ ലിസ്റ്റുചെയ്‌തിരിക്കുന്ന വ്യാപാരിയായിരിക്കും “EWINGS LLC” എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റ് കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങാൻ കഴിയും.
  4. ക്രെഡിറ്റ് എഇഡിയിൽ നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു, എന്നിരുന്നാലും, യു‌എഇ ഇതര ഡെബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ക്രെഡിറ്റ് കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്ന അന്തിമ വില നിങ്ങളുടെ കാർഡ് ഇഷ്യു ചെയ്യുന്നയാൾ ഇടപാട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാധകമായ വിനിമയ നിരക്കിന് അനുസൃതമായി കണക്കാക്കും. അത്തരം ഇടപാടുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാർഡ് നൽകുന്നയാൾ എത്ര രൂപ ഈടാക്കുമെന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.
  5. നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് വിജയകരമായി വാങ്ങുമ്പോൾ, മൂല്യം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസിൽ ദൃശ്യമാവുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസിൽ പ്രതിഫലിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ഉടനടി ഉപയോഗത്തിനായി ലഭ്യമാണ്.
  6. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ഒരു ഭാഗവും അംഗീകരിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു കരാർ ഓഫർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. ക്രെഡിറ്റ് കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായുള്ള നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ ഒരു കരാർ ഓഫറാണ്, അത് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. അക്കൗണ്ട് സന്ദേശം, ഇമെയിൽ കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ SMS വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ സ്ഥിരീകരണം അയച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്വീകാര്യത സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ‌ നിങ്ങൾ‌ക്ക് ഓർഡർ സ്ഥിരീകരണം അയച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ‌ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ‌ക്കും നിങ്ങൾ‌ക്കും ഇടയിൽ‌ നിയമപരമായി ഒരു കരാർ‌ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ.
  7. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള പൊതുവായ അവകാശമില്ല. ഇനിപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ ,പരിമിതപ്പെടുത്താതെ ,ഒരു ഓർഡർ ഞങ്ങൾ നിരസിച്ചേക്കാം:
   1. നിങ്ങളുടെ പേയ്മെന്റ്, ഞങ്ങളുടെ പേയ്‌മെന്റ് ദാതാവിന് അംഗീകാരം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തയിടത്ത്;
   2. നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് ഈ നിബന്ധനകൾ ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ;
   3. ടോപ്പ്-അപ്പ് വഞ്ചനാപരമായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിയമമോ നിയന്ത്രണമോ ലംഘിക്കുന്നുവെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നിയാൽ അഥവാ;
   4. ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ, അത് ആവശ്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ.
    ക്രെഡിറ്റ് കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വാങ്ങൽ ഞങ്ങൾ നിരസിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുകയും കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും വേഗം പണം തിരികെ നൽകുന്നകുമാണ്. ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച അതേ പേയ്‌മെന്റ് രീതി ഉപയോഗിച്ച് ഈ ക്ലോസ് 4.7 പ്രകാരം അടയ്ക്കേണ്ട ഏത് റീഫണ്ടുകളും നൽകും
  8. ക്രെഡിറ്റ് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വിന്നിംഗ് ബാലൻസിലേക്കോ വേറെ അക്കൗണ്ടുകൾക്കിടയിലേക്കോ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല.
 5. സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറുകയും പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്
  1. എല്ലാ സമ്മാനങ്ങളും യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് ദിർഹംസിൽ (എഇഡി) അടയ്ക്കുകയും, ഞങ്ങളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയ നടപടിക്രമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി മൂല്യനിർണ്ണയത്തെത്തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ വിന്നിംഗ്സ് ബാലൻസിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും.
  2. നിങ്ങളുടെ വിന്നിംഗ് ബാലൻസിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത സമ്മാന തുക ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ പിൻവലിക്കാനും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ (നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസിലേക്ക്) കൈമാറാനും നിങ്ങൾക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാം.
  3. പിൻവലിക്കലിനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാധകമാകുന്നതൊഴിച്ചാൽ (പരിശോധന, സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ പോലുള്ളവ) നിങ്ങളുടെ വിന്നിംഗ് ബാലൻസിൽ നിന്ന് ഏത് സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ പിൻവലിക്കുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്യാം; എന്നിരുന്നാലും, പിൻവലിക്കൽ കാലയളവിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യണം. പ്രസക്തമായ പിൻവലിക്കൽ കാലയളവ് അവസാനിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസിലേക്ക് പിൻവലിക്കുകയോ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്ത ഏതൊരു സമ്മാനവും സാമ്പത്തിക വികസന വകുപ്പിന് നൽകുന്നതാണ്
  4. സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനും / അല്ലെങ്കിൽ പിൻവലിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഓരോ അഭ്യർത്ഥന നടത്തുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വിന്നിംഗ് ബാലൻസിൽ ലഭ്യമായ ആകെ ഫണ്ടുകൾ (മൊത്തം സമ്മാന തുക) ഉപയോഗിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾക്ക് വിന്നിംഗ് ബാലൻസ് ആകെ AED 105 ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇവ ചെയ്യാം: (എ) ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസിലേക്ക് മാറ്റുക; (ബി) നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസിലേക്ക് ഒരു ഭാഗം മാറ്റി ബാക്കി പിൻവലിക്കുക; അല്ലെങ്കിൽ (സി) മുഴുവൻ തുകയും പിൻവലിക്കുക. പിൻവലിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും തുക നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസിലേക്ക് സ്വമേധയ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക (ഉദാ. നിങ്ങൾ AED 100 പിൻവലിക്കുകയാണെങ്കിൽ, AED 5 സ്വപ്രേരിതമായി നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടും).
  5. വിന്നിംഗ് ബാലൻസിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ കൈമാറ്റങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസിലേക്ക് ആയിരിക്കും. കൈമാറ്റം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട ഫണ്ടുകൾ സ്വയമേവ ക്രെഡിറ്റ് ചേർക്കാനും വാങ്ങാനുമായി ഉപയോഗിക്കും - ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസിലേക്കുള്ള എല്ലാ കൈമാറ്റങ്ങളും റദ്ദാക്കൽ ഓപ്ഷനുകളില്ലാതെ അന്തിമമാണ്. നിങ്ങൾ മനസ്സ് മാറ്റിയതു കൊണ്ട് കൈമാറ്റം പഴയപടിയാക്കാനോ, പണം തിരികെ നൽകാനോ സാധിക്കുന്നതല്ല.
  6. എല്ലാ പിൻവലിക്കലുകളും ബാങ്ക് വയർ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത ധനകാര്യ സ്ഥാപനം വഴിയായിരിക്കും.
  7. പിൻവലിക്കൽ, പ്രോസസ്സിംഗ് സമയത്ത് നിലവിലുള്ള സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾക്കും പിൻവലിക്കൽ നിയമങ്ങൾക്കും, ബാധകമായ ഫീസുകൾക്കും വിധേയമായിരിക്കും.
  8. എഇഡി 300 ൽ താഴെയുള്ള തുകയ്ക്കുള്ള പിൻവലിക്കൽ അഭ്യർത്ഥനകൾ എഇഡി 10 (യുഎഇയിലെ ഒരു ബാങ്കിലേക്കോ അംഗീകൃത ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലേക്കോ പിൻവലിക്കലുകൾക്ക്) അല്ലെങ്കിൽ എഇഡി 20 (യുഎഇക്ക് പുറത്തുള്ള ബാങ്കുകളിലേക്കോ അംഗീകൃത ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കോ പിൻവലിക്കലിന്) ) പിൻവലിക്കൽ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതാണ്. AED 300-നും അതിനുമുകളിലുമുള്ള പിൻവലിക്കലുകൾ സൗജന്യമാണ്. ഫീസുകളും നിരക്കുകളും മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്, പിൻവലിക്കൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ബാധകമാകും.
  9. യു‌എഇക്ക് പുറത്തുള്ള ബാങ്കുകളിലോ അംഗീകൃത ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ പിൻവലിക്കലിന് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ് (അല്ലെങ്കിൽ കറൻസിക്ക് തുല്യമായ) ഈടാക്കാം, വിദേശ പിൻവലിക്കലിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന അധിക അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചാർജുകൾക്ക് (വിദേശനാണ്യ വിനിമയ ചാർജുകൾ ഉൾപ്പെടെ എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താതെ) ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരല്ല.
  10. അക്കൗണ്ടുകൾക്കിടയിൽ സമ്മാന തുക കൈമാറാൻ കഴിയില്ല.
  11. ചെക്ക്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ പണമടയ്ക്കൽ നടത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് ദയവായി അറിയുക.
  12. വിന്നിംഗ്സ് ബാലൻസിലെ എല്ലാ ഫണ്ടുകളും പതിവായി ഓഡിറ്റുചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സമർപ്പിത അക്കൗണ്ടിൽ ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഈ സമർപ്പിത അക്കൗണ്ട് സ്വതന്ത്രമാണ്, മാത്രമല്ല മാനേജരുടെ മറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണ്ടുകളുമായി ഇത് ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല. പാപ്പരത്തത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഈ ഫണ്ടുകൾ പരിരക്ഷിക്കില്ല
  13. നിങ്ങളുടെ വിന്നിംഗ് ബാലൻസിലേക്ക് ഫണ്ടുകൾ തെറ്റായി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനോട് ഉചിതമായ ക്രമീകരണം നടത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വിന്നിംഗ് ബാലൻസിലേക്ക് തെറ്റായി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത ഫണ്ടുകൾ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസിലേക്ക് മാറ്റി നിങ്ങൾ കൈമാറുകയും ഒരു നറുക്കെടുപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്താൽ, അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ എൻ‌ട്രികളും അസാധുവാക്കാനും അത്തരം എൻ‌ട്രികൾക്ക് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും സമ്മാനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വിവേചനാധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെടുക്കാനുമുള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. നിങ്ങളുടെ വിന്നിംഗ് ബാലൻസിലേക്ക് തെറ്റായി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത ഫണ്ടുകൾ നിങ്ങൾ പിൻവലിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകണം, കൂടാതെ ഈ ബാധ്യത നിറവേറ്റുന്നതിനായി ക്രെഡിറ്റ് കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് സജ്ജമാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്
 6. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയോ, മാറ്റുകയോ, താൽക്കാലികമായി നിർത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതിന്
  1. ഞങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ്ണ വിവേചനാധികാരത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട്, പ്ലാറ്റ്ഫോം, ക്രെഡിറ്റ് വാങ്ങൽ, ഉത്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങൽ ഒരു നറുക്കെടുപ്പിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിജയ ബാലൻസിൽ നിന്ന് ഒരു പിൻ‌വലിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറ്റം നടത്താനുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവ് എന്നിവ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാതെ തന്നെ ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കാം, അഥവാ
   1. നിങ്ങൾ ഒരു സമയം ഒന്നിൽ (1) കൂടുതൽ അക്കൗണ്ടുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയോ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു (അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ചിലത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനോ താൽക്കാലികമായി നിർത്തുന്നതിനോ ഉള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്);
   2. നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഏതെങ്കിലും വിവരം വഞ്ചനാപരമായതോ, തെറ്റായതോ, കൃത്യതയില്ലാത്തതോ, അപൂർണ്ണമോ, കാലികമോ അല്ല;
   3. നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു അധികാരപരിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു നറുക്കെടുപ്പിൽ പ്രവേശിച്ചുവെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ;
   4. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ആവശ്യമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ അല്ലെങ്കിൽ നവീകരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നടത്തേണ്ടതുണ്ട്;
   5. ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ, മഹ്‌സൂസോ, അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്കോ ഉള്ള പ്രവേശനങ്ങളോ, മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളോ നൽകുന്നില്ല;
   6. ഞങ്ങൾ ഐഡന്റിറ്റി കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക പരിശോധനയും സുരക്ഷാ പരിശോധനകളും നടത്തുന്നു; അഥവാ
   7. ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ, അത് ആവശ്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു.
  2. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ വിന്നിങ് ബാലൻസിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത സമ്മാനങ്ങളും സാമ്പത്തിക വികസന വകുപ്പിന് നൽകുന്നതാണ്

  3. നിങ്ങൾ ഈ നിബന്ധനകളോ നിയമങ്ങളോ ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന ഒന്നോ അതിലധികമോ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്:
   1. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുക, ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം, ക്രെഡിറ്റർ വാങ്ങൽ, ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെ വാങ്ങൽ, ഒരു നറുക്കെടുപ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിജയ ബാലൻസിൽ നിന്ന് പിൻ‌വലിക്കാനോ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനോ ഉള്ള കഴിവ്;
   2. നിങ്ങളുടെ ലംഘനത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടായ നഷ്ടപരിഹാര അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസക്തമായ എല്ലാ ചെലവുകളും തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക;
   3. ഉചിതമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ കൂടുതൽ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുക;
   4. അത്തരം വിവരങ്ങൾ നിയമ നിർവ്വഹണ അധികാരികൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം വെളിപ്പെടുത്തുക ഒപ്പം / അല്ലെങ്കിൽ അനിവാര്യം ആണ് എന്ന ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ;
   5. ന്യായവും ഉചിതവും (നിയമാനുസൃതവും) എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും രീതി സ്വീകരിക്കുക.
  4. ഈ നിബന്ധനകളുടെയും ചട്ടങ്ങളുടെയും ലംഘനങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ പ്രതികരിക്കാനിടയുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തികളിൽ (മുകളിൽ പറഞ്ഞവ ഉൾപ്പെടെ, എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താതെ) ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ബാധ്യതകളും ഞങ്ങൾ ഇതിനാൽ ഒഴിവാക്കുന്നു.
 7. സമയപരിധി, സ്വയം ഒഴിവാക്കൽ
  1. ക്രെഡിറ്റ് ചേർക്കുക, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുക കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് ഒരു നറുക്കെടുപ്പ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവ് പരിമിതപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, മഹ്സൂസിൽ നിന്ന് ഒരു ഹ്രസ്വകാല സമയപരിധി അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘകാല സ്വയം ഒഴിവാക്കൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാം
  2. മഹ്സൂസിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ഇടവേള എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഒരാഴ്ച (1) മുതൽ ആറ് (6) ആഴ്ച വരെയുള്ള കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ടൈം ഔട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ അപേക്ഷിക്കാം
  3. സ്വയം ഒഴിവാക്കൽ എന്നത് ഒരു ഫോർമൽ ഓപ്ഷനാണ്, അവിടെ സ്ഥിരമായ ഒഴിവാക്കൽ ഉൾപ്പെടെ ആറു (6) മാസം മുതൽ ഏത് കാലയളവിലേക്കും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു നീണ്ട സ്വയം ഒഴിവാക്കൽ കാലയളവ് പ്രയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും
  4. ടൈം ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ഒഴിവാക്കൽ കാലയളവിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചേർക്കാനോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാനോ ഒരു നറുക്കെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനോ കഴിയില്ല, എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ വിന്നിങ് ബാലൻസിൽ നിന്ന് സമ്മാനങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.
  5. ടൈം ഔട്ടിനോ, സ്വയം ഒഴിവാക്കൽ കാലയളവ് അപേക്ഷിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന മാറ്റാനോ പിൻവലിക്കാനോ കഴിയില്ല.
 8. ഡോർമെൻറ് അക്കൗണ്ട് (സജീവമല്ലാത്ത അക്കൗണ്ടുകൾ)
  1. നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായി പന്ത്രണ്ട്(12) മാസത്തേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് “ഡോർമെൻറ് അക്കൗണ്ടായി”മാറും.
  2. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് പ്രവർത്തനരഹിതമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നിടത്ത്, നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസിലെ ബാലൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും , വിന്നിങ് ബാലൻസിലെ ബാലൻസ് സാമ്പത്തിക വികസന വകുപ്പിന് നൽകുന്നതാണ്
  3. നിങ്ങളുടെ ഡോർമെൻറ് അക്കൗണ്ട് വീണ്ടും സജീവമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ടിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ്. ഏത് അഭ്യർത്ഥനയും അധിക സുരക്ഷ, പരിശോധന നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും നഷ്ടപെട്ട ഫണ്ടുകളുടെ റീഫണ്ട് ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ല.
 9. അക്കൗണ്ട് ക്ലോസിങ്
  1. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് അടയ്‌ക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളിലെ “എന്റെ അക്കൗണ്ട്” വിഭാഗത്തിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് അടയ്ക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടും (നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഏതെങ്കിലും ഫേവറേറ്റ്സ് ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ). നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് അടയ്‌ക്കുന്നതിലൂടെ പ്ലാറ്റഫോമിലെ ഏതെങ്കിലും മേഖലകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം കൂടി നീക്കം ചെയ്യും. ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരം സ്വകാര്യതാ നയത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾക്ക് അനുസൃതമായി സംഭരിക്കപ്പെടും.
  2. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവി നറുക്കെടുപ്പിനുള്ള ഏതൊരു എൻട്രിയും അസാധുവായിരിക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസിൽ ശേഷിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റ് കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിന്നിങ് ബാലസിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത സമ്മാനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ വിന്നിംഗ് ബാലൻസിലെ ഏതെങ്കിലും ഫണ്ടുകൾ സാമ്പത്തിക വികസന വകുപ്പിന് നൽകും
 10. പ്രമോഷണൽ ഓഫറുകളും മത്സരങ്ങളും
  1. സമയാസമയങ്ങളിൽ, ഞങ്ങൾ പ്രൊമോഷണൽ ഓഫറുകൾ (“പ്രമോഷനുകൾ”) നടത്തുകയും വിപണന മത്സരങ്ങൾ (“മത്സരങ്ങൾ”) നടത്തുന്നതാണ്
  2. ഓരോ പ്രമോഷനും മത്സരത്തിനും അതിന്റേതായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും (“നിർദ്ദിഷ്ട നിബന്ധനകൾ”) ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇത് ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മീഡിയയിൽ പ്രമോഷൻ കൂടാതെ/ അല്ലെങ്കിൽ മത്സരം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമാകും. ഈ നിബന്ധനകളും നിർദ്ദിഷ്ട നിബന്ധനകളും പ്രമോഷൻ/ മത്സര നിബന്ധനകളും("പ്രമോഷൻ /മത്സര നിബന്ധനകളും") വ്യവസ്ഥകളും സമരസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
  3. റൂൾ 2.3 ൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്ന യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൂടാതെ നിർദ്ദിഷ്ട നിബന്ധനകളിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും യോഗ്യതാ ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ പ്രമോഷനുകളും മത്സരങ്ങൾക്കും അർഹതയുള്ളു
  4. മത്സരങ്ങൾ
   1. ബാധകമായ നിർദ്ദിഷ്ട നിബന്ധനകൾക്ക് അനുസൃതമായി അനുവദനീയമല്ലെങ്കിൽ, ഒരു വ്യക്തിക്കും ഒന്നിലധികം തവണ ഒരു മത്സരത്തിലും പങ്കെടുക്കാനാവില്ല
   2. ഒരു സിൻഡിക്കേറ്റിന്റെ ഭാഗമായോ മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടേയോ, സിൻഡിക്കേറ്റ്, ഗ്രൂപ്പ്, സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി എന്നിവയുടെ പേരിലുള്ള മത്സരങ്ങളിലെ എൻട്രികൾ സ്വീകരിക്കില്ല, കൂടാതെ സംയുക്ത സമർപ്പണങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല
   3. പ്രമോഷൻ/മത്സര നിബന്ധനകൾ മറികടക്കാൻ ഒരു വ്യക്തി ഒരു വ്യാജ ഇമെയിൽ വിലാസവും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ആ വ്യക്തി സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാ എൻട്രികളും അയോഗ്യമാക്കാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.
   4. ) ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക് സമ്മാനിച്ച മത്സര സമ്മാനങ്ങൾ (“മത്സര സമ്മാനം”) നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്, കൂടാതെ മത്സര സ്വീകാര്യത കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ മത്സര സമ്മാനം ഉപയോഗിച്ചതിനാൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരല്ല
   5. എല്ലാ മത്സര സമ്മാനങ്ങളും വ്യക്തിഗതവും കൈമാറ്റം ചെയ്യാനാകാത്തതും പണത്തിനോ മറ്റേതെങ്കിലും സമ്മാനത്തിനോ റിഡീം ചെയ്യാനും പറ്റില്ല.
   6. മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിമുഖങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ മത്സരത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള എല്ലാ പരസ്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ പങ്കുചേരുമെന്നും, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ നിയമപരമായ പേര്, സോഷ്യൽ മീഡിയ നാമം, ഉള്ളടക്കം എന്നിവ ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും മീഡിയയിലെ മത്സരത്തിലെ വിജയി (സംശയം ഒഴിവാക്കാൻ, ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളും ഉൾപ്പെടെ) മൂന്നാം കക്ഷികളുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ഈ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കും. അത്തരം പ്രചരണം, മാർക്കറ്റിംഗ്, പുനർനിർമ്മാണം, പ്രസിദ്ധീകരണം, എക്സിബിഷൻ, പ്രക്ഷേപണം, എന്നിവ എല്ലാ മാർഗങ്ങളിലൂടെയും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഉചിതമായ ഇളവുകളിൽ ഒപ്പിടാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.
   7. മത്സര സമ്മാനം ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നിടത്ത്, അത്തരം മത്സര സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നതിന് വിജയി ഒരു അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കണം. മത്സര സമ്മാനമായി ലഭിച്ച ക്രെഡിറ്റ് വിജയിയുടെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് 365 ദിവസത്തിന് ശേഷം കാലഹരണപ്പെടും.
   8. പ്രസ്താവിച്ച മത്സര സമ്മാനങ്ങൾക്ക് പകരം തുല്യമായ മൂല്യമുള്ളതായി ഞങ്ങൾ കരുതുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവകാശം (ന്യായമായി ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ) ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഞങ്ങൾ നോൺ-ക്യാഷ് കോംപറ്റീഷൻ പ്രൈസുകൾക്കായി ക്യാഷ് ബദൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ മത്സര സമ്മാന ജേതാക്കൾ ഫോമിലെ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും വേണം.
   9. ഒരു മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അവകാശങ്ങളും അതിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തവും ഞങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്.
   10. ഒരു മത്സര സമ്മാനത്തിനുള്ള നിങ്ങളുടെ അവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വഞ്ചന, അസത്യം, അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ നടപടി (അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കൽ) എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ബോധവാന്മാരാകുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ (ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ) അയോഗ്യരാക്കാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. മത്സര സമ്മാനം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിനുശേഷം വഞ്ചന, അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ പ്രവർത്തനം കണ്ടെത്തിയാൽ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചതിനുശേഷം, നിങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തുക തിരികെ നൽകണം (അല്ലെങ്കിൽ തുല്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം). മത്സര സമ്മാനമായി നൽകുന്ന ഏതെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റ് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കുറയ്ക്കാം.
   11. ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ, നിങ്ങൾ പ്രമോഷൻ/ മത്സര നിബന്ധനകൾ ലംഘിക്കുകയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അനുചിതമായി പെരുമാറുകയാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അയോഗ്യരാക്കിയേക്കാം.
   12. ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ, മത്സര സമ്മാനം നിയമപ്രകാരം സ്വീകരിക്കാനോ ഉപയോഗിക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് അർഹത ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അയോഗ്യനാക്കുന്നതാണ്, കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ മത്സര സമ്മാനം നിങ്ങൾക്ക് നിയമ പ്രകാരം സ്വീകരിക്കാനോ ഉപയോഗിക്കാനോ അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.
   13. ഏതെങ്കിലും കാരണങ്ങളാൽ മുൻകൂർ അറിയിപ്പോടെയോ, അല്ലാതെയോ പ്രമോഷൻ/ മത്സര നിബന്ധനകൾ ഉൾപ്പെടെ ഏതെങ്കിലും മത്സരം പരിഷ്കരിക്കാനോ, താൽക്കാലികമായി, അല്ലെങ്കിൽ ശാശ്വതമായി നിർത്താനോ, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു ബാധ്യതയും ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ അവകാശമുണ്ട്.
   14. നിങ്ങൾ ഒരു മത്സര സമ്മാനം അബദ്ധവശാൽ നേടിയെന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മത്സര സമ്മാനം നൽകാതെയും നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ബാധ്യതകളില്ലാതെയും ഞങ്ങൾ അറിയിപ്പ് പിൻവലിക്കാം. ഒരു മത്സര സമ്മാനമായി നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റായി ക്രെഡിറ്റ് ലഭിച്ചയിടത്ത്, ഞങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കും.
   15. ഒരു മത്സരത്തിന്റെ പ്രസക്തമായ പരസ്യ തീയതിക്ക് ശേഷം ലഭിച്ച എൻ‌ട്രികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.
   16. ഓരോ മത്സരത്തിന്റെയും അവസാന തീയതി മുതൽ അഞ്ച് (5) പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ മത്സര സമ്മാന വിജയികളെ അറിയിക്കും. അറിയിപ്പ് ലഭിച്ച് ഏഴ് (7) ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു മത്സര സമ്മാനം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അത് സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ അയോഗ്യരാകുന്നു, കൂടാതെ മത്സര സമ്മാനം നഷ്‌ടപ്പെടും. മത്സര സമ്മാനത്തിനായി ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു വിജയിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്.
   17. ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും അന്തിമവും നിർണ്ണായകവുമാണ്.
   18. പാസ്‌പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയുടെ രൂപത്തിൽ ഒരു മത്സര സമ്മാന ജേതാവിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി തെളിവ് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഒരു മത്സര സമ്മാന ജേതാവിന് ഞങ്ങൾക്ക് യുക്തിസഹമായി സ്വീകാര്യമായ ഐഡന്റിറ്റി തെളിവ് നൽകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് മത്സര സമ്മാനം പിൻവലിക്കുകയും മറ്റൊരു മത്സര വിജയിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യാം.
  5. പ്രമോഷനുകൾ
   1. പ്രമോഷനുകൾ‌ സമയ പരിധി ഉള്ളതായിരിക്കാം, മാത്രമല്ല ഓർ‌ഡറുകൾ‌/ വാങ്ങലുകൾ‌ എന്നിവ നിങ്ങൾ‌ നിർ‌ദ്ദിഷ്‌ട സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ‌ പൂർ‌ണ്ണമായി പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ‌ അവ യോഗ്യമാകില്ല. പ്രത്യേകമായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രമോഷനുകൾ മറ്റ് പ്രമോഷനുകളുമായി സംയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അറിയിപ്പ്, കൂടാതെ യാതൊരു ബാധ്യതയുമില്ലാതെ ഏത് സമയത്തും ഒരു പ്രമോഷൻ ഭേദഗതി ചെയ്യാനോ അവസാനിപ്പിക്കാനോ ഉള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.
   2. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു പ്രമോഷൻ ദുരുപയോഗം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രമോഷൻ തെറ്റായി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ, പ്രമോഷൻ തടഞ്ഞുവയ്ക്കാനോ, റദ്ദാക്കാനോ, പ്രമോഷന്റെ ഭാഗമായി ലഭിച്ച ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സവിശേഷതകളോ ആനുകൂല്യങ്ങളോ പിടിച്ചു വയ്ക്കാനോ കൂടാതെ/ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് താൽക്കാലികമായി നിർത്താനോ, അടയ്ക്കാനോ ഉള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.
 11. ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളിലേക്കുള്ള ആക്സെസും ഉപയോഗവും
  1. ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളിലേക്കുള്ള ആക്സസ് സൗജന്യമാണ്. കൂടാതെ ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും നടത്തേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളിലും ശരിയായി പ്രദർശിപ്പിക്കുമെന്നതിന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല.
  2. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്കുള്ള ആക്‌സസ്സ് “ഉള്ളതുപോലെ” “ലഭ്യമായ” അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്, കൂടാതെ നിയമം അനുവദിക്കുന്ന പരിധിവരെ, ഞങ്ങൾ എല്ലാ വാറന്റികളും നിരാകരിക്കുന്നു.
  3. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അറിയിപ്പില്ലാതെ ഞങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം (അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം) മാറ്റുകയോ, താൽക്കാലികമായി നിർത്തുകയോ ചെയ്യാം. പ്ലാറ്റ്ഫോം (അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം) ഏത് സമയത്തും, ഏത് കാലയളവിലും ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും നിങ്ങളോട് ബാധ്യസ്ഥരല്ല.
  4. നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചില അധികാരപരിധികളിൽ നിന്നും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അധികാരപരിധിയിലെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം, ‌ ഓൺ‌ലൈൻ‌ സേവനങ്ങൾ‌ ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതും, കൂടാതെ/ നറുക്കെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമോ കുറ്റകരമോ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ‌ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുമായി ഇടപാട് നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അധികാരപരിധിയിലെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുമായി ഇടപാട് നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്തരം അധികാരപരിധിയിലല്ലെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുന്നു. ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നറുക്കെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നിയമപരമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങൾക്കാണ്, ബാധകമായ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തവും ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ലെന്നും ബാധകമായ ഏതെങ്കിലും നിയമം ലംഘിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരല്ലെന്നും നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. അത്തരം എൻ‌ട്രി നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു അധികാരപരിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു നറുക്കെടുപ്പിൽ പ്രവേശിച്ചുവെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ഉടൻ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കും. കൂടാതെ, അത്തരം എൻ‌ട്രി നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു അധികാരപരിധിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിച്ച ഏതെങ്കിലും എൻ‌ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമ്മാനം നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരല്ല. അത്തരം എൻ‌ട്രി നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു അധികാരപരിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ‌, പ്രവേശിച്ച ഏതൊരാൾ‌ക്കും സമ്മാനം നൽ‌കുകയാണെങ്കിൽ‌, ഞങ്ങളുടെ അഭ്യർ‌ത്ഥന പ്രകാരം ആ വ്യക്തി ഉടൻ‌ തന്നെ സമ്മാനം തിരിച്ചടയ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ട്.
  5. നറുക്കെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനും, കൂടാതെ പ്രമോഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും, നിബന്ധനകൾക്കനുസൃതമായി ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുവാനും, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും, ഈ വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും എപ്പോഴും പാലിക്കുമെന്ന് എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുന്നു:
   1. ഏതെങ്കിലും പ്രാദേശിക, ദേശീയ, അന്തർ‌ദ്ദേശീയ നിയമങ്ങൾ‌ കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ‌ ചട്ടങ്ങൾ‌ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ‌ ഉറപ്പാക്കും;
   2. നിയമവിരുദ്ധമോ വഞ്ചനാപരമോ ആയ ഏതെങ്കിലും ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി നിങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കില്ല;
   3. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മാൽവേർ, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്‌വെയർ, സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും കോഡ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അയയ്ക്കാനോ അപ്‌ലോഡുചെയ്യാനോ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കൈമാറാനോ നിങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കില്ല;
   4. ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളെ ദ്രോഹിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശ്യത്തിനും നിങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കില്ല; ഒപ്പം
   5. മുകളിൽ പറഞ്ഞവ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറ്റാരെയും അംഗീകരിക്കുകയോ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല.
  6. നിയമപരമായ ചിലവുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതൊരു ക്ലെയിമുകൾ, ആവശ്യങ്ങൾ, നടപടികൾ, നഷ്ടങ്ങൾ, ചെലവുകൾ, നാശനഷ്ടങ്ങൾ, എന്നിവയ്‌ക്കെതിരായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനും, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിന്റെ തെറ്റായ അല്ലെങ്കിൽ അശ്രദ്ധമായ ഉപയോഗം, ക്രെഡിറ്റ് വാങ്ങൽ, നറുക്കെടുപ്പ്, സമ്മാനങ്ങൾ പിൻവലിക്കൽ, പ്രമോഷനുകളിൽ പങ്കെടുക്കുക കൂടാതെ / മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നതിന്റെ നിബന്ധനകളോ ചട്ടങ്ങളോ നിങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾക്കു നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനും ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.
  7. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതൊരു ഉള്ളടക്കവും ആ ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പകർപ്പവകാശവും മറ്റ് സ്വത്തവകാശങ്ങളും, പ്രത്യേകമായി ലേബൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതോ ലൈസൻസുള്ളതോ ആണ്. ബാധകമായ സ്വത്തവകാശ നിയമങ്ങളും ഉടമ്പടികളും എല്ലാ ഉള്ളടക്കവും പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
  8. എക്സ്പ്രസ് രേഖാ മൂലമുള്ള അനുമതി ഞങ്ങൾ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കം പുനർനിർമ്മിക്കുക, പകർത്തുക, വിതരണം ചെയ്യുക, വിൽക്കുക, വാടകയ്ക്ക് നൽകുക, സബ് ലൈസൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ അവകാശമില്ല. നിയമം അനുവദിക്കുന്ന പരമാവധി പരിധി വരെ നിങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമും കൂടാതെ/ അല്ലെങ്കിൽ മഹൂസൂസിന്റെ പ്രൊവിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ വിഘടിപ്പിക്കില്ല (പൂർണ്ണമായും ഭാഗികമായോ) എന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.
  9. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ലഭ്യമായ ഏതെങ്കിലും ഓൺലൈൻ ഫോമുകളുടെ പദങ്ങളിൽ അനധികൃത മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡു ചെയ്യാനോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മാറ്റാനോ ഉള്ള അനധികൃത ശ്രമങ്ങൾ കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ അസാധുവാക്കും.
 12. മറ്റ് വെബ്‌സൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ
  മറ്റ് ബാഹ്യ മൂന്നാം കക്ഷി സൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ, ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ അയച്ച മറ്റ് ആശയവിനിമയങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുത്താം. വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഈ സൈറ്റുകൾ ഞങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല. മൂന്നാം കക്ഷി സൈറ്റുകളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമോ ബാധ്യതയോ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയോ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളിലേക്കോ മറ്റ് ആശയവിനിമയങ്ങളിലേക്കോ മറ്റൊരു സൈറ്റിലേക്ക് ഒരു ലിങ്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വിവരങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്, മാത്രമല്ല സൈറ്റുകളുടെയോ അവയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളവരുടെയോ അംഗീകാരത്തെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.
 13. വൈറസുകൾ, മാൽവേർ, സുരക്ഷ
  1. പ്ലാറ്റ്ഫോം സുരക്ഷിതവും വൈറസുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് മാൽവേർ നിന്നും സ്വതന്ത്രവുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ന്യായമായ എല്ലാ നൈപുണ്യവും കരുതലും പ്രയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗം ഒരു വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മാൽവേർ, സേവന ആക്രമണത്തിന്റെ വിതരണം നിരസിക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ്‌വെയർ, സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലമായി സംഭവിക്കുന്ന മറ്റ് മെറ്റീരിയലുകൾ എന്നിവയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന മറ്റ് ദോഷകരമായ വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്നിവയുടെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ കേടുപാടുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു ബാധ്യതയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.
  2. നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ്‌വെയർ, സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഡാറ്റ, മറ്റ് മെറ്റീരിയലുകൾ എന്നിവ വൈറസുകൾ, മാൽവേർ, മറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് സുരക്ഷാ അപകടങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങൾക്കാണ്.
  3. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്കോ അതിലൂടെയോ വൈറസുകളോ മറ്റ് മാൽവേറുകളോ, ക്ഷുദ്രകരമോ, സാങ്കേതികമായി ഹാനികരമോ ആയ ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾ മന പൂർവ്വം അവതരിപ്പിക്കരുത്. സെൻട്രൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സെർവ്വറുകളോ പ്ലാറ്റഫോമിലെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തേക്ക് സംഭരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാബാസോ നിങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.
 14. നിരാകരണങ്ങൾ
  1. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഉപദേശങ്ങളല്ല. ഇത് പൊതു വിവര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാത്രം നൽകിയിട്ടഉള്ളതാണ്.
  2. നിയമം അനുവദിക്കുന്നിടത്തോളം, പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങൾ യാതൊരു പ്രാതിനിധ്യം, വാറന്റി, ഗ്യാരണ്ടിയോ നൽകുന്നില്ല, ഇത് മൂന്നാം കക്ഷികളുടെ അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കില്ലെന്നും അത് എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുമായും ഹാർഡ്‌വെയറുമായും പൊരുത്തപ്പെടുമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അത് സുരക്ഷിതമാകും എന്നും ഉറപ്പു നൽകുന്നില്ല.
  3. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെയും ആശയവിനിമയത്തിലെയും ഉള്ളടക്കം പൂർണ്ണവും കൃത്യവും കാലികവുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ന്യായമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഉള്ളടക്കം പൂർണ്ണമോ കൃത്യമോ കാലികമോ ആണെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാതിനിധ്യം, വാറന്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാരൻറി (എക്സ്പ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ സൂചിപ്പിച്ചത്) നൽകുന്നില്ല, കൂടാതെ നൽകിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിൽ പിശകുകൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, ടൈപ്പോഗ്രാഫി പിശകുകൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകാം. അത്തരം വിവരങ്ങൾ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരല്ല. നിയമങ്ങൾ, ചട്ടങ്ങൾ, സമാന സാമഗ്രികൾ എന്നിവയിൽ കാലാനുസൃതമായി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം; ഈ മാറ്റങ്ങൾ‌ നിബന്ധനകളോ ചട്ടങ്ങളോ ഉൾപ്പെടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ഏതെങ്കിലും പുതിയ മെറ്റീരിയലുകളിൽ‌ ഉൾ‌പ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാം. ഞങ്ങളല്ലാത്ത ഒരു ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മഹ്സൂസിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന്റെ യഥാർത്ഥ വിതരണത്തിന് ശേഷം ഡാറ്റയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് മനസിലാക്കുക.
  4. പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ മാത്രം റിസ്‌ക്കിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി സമ്മതിക്കുന്നു. പ്ലാറ്റ്ഫോം തടസ്സപ്പെടുമെന്നോ പിശകില്ലാത്തതാണെന്നോ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പു നൽകുന്നില്ല.
  5. പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഞങ്ങൾക്കു അനുകൂലമായ ഏത് ആശയവിനിമയവും അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും ഒരു അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കാനും ഒരു നറുക്കെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള വ്യക്തികളെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. യോഗ്യതയില്ലാത്ത പങ്കാളികളെ ഒരു അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനോ ക്രെഡിറ്റ് വാങ്ങുന്നതിനോ ചെയ്യുന്നതിനോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനോ ഒരു നറുക്കെടുപ്പിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിനോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനോ അവ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്ക് മാനേജർ നൽകുന്ന ഓഫറോ ക്ഷണമോ അല്ല ഇത്.
 15. ഞങ്ങളുടെ ബാധ്യത
  1. ബാധ്യത നിയമപ്രകാരം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത പരിധിവരെ ഒഴികെ, മുൻ‌കൂട്ടി കാണാവുന്നതോ അല്ലാത്തതോ ആയ ഏതെങ്കിലും നഷ്ടത്തിനും നാശത്തിനും ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരല്ല. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ, വാങ്ങൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നിവ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ കേടുപാടുകൾ ഉൾപ്പെടെ, എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താതെ, പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതോ ആശ്രയിച്ചതോ ആയ ഫലമാണ് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റ്, നിങ്ങൾ‌ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെ വാങ്ങൽ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ ശ്രമം, നിങ്ങളുടെ എൻ‌ട്രി, അല്ലെങ്കിൽ‌ ശ്രമിച്ച എൻ‌ട്രി, നിങ്ങൾ‌ ഉപയോഗിച്ച ഉപയോഗം, സമ്മാനങ്ങൾ‌ പിൻ‌വലിക്കൽ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കാൻ‌ കഴിയാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ‌ പ്ലാറ്റ്ഫോം പരാജയപ്പെടുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്കു പരാജയപ്പെട്ട ക്രെഡിറ്റ് ചേർക്കൽ, ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ വാങ്ങുക, ഒരു നറുക്കെടുപ്പ് നൽ‌കുക, പ്രമോഷനുകളിൽ‌ പങ്കാളിയാകുക കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ‌ മത്സരാർത്ഥി നങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും സമ്മാനങ്ങൾ‌ പിൻ‌വലിക്കുക. (അത്തരം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ‌ മുമ്പ്‌ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും).
  2. ഇതുകൂടാതെ, താഴെ പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ‌ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്‌ടത്തിനും കേടുപാടുകൾ‌ക്കും ഞങ്ങൾ‌ നിങ്ങളോട് ബാധ്യസ്ഥരല്ല:
   1. ഞങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിനും പ്രതീക്ഷകൾക്കും അതീതമായ സംഭവങ്ങൾ (ഉദാഹരണത്തിന്, പാൻഡെമിക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ, യുദ്ധം, തീ, വെള്ളപ്പൊക്കം, വരൾച്ച, പവർകട്ട് കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നെറ്റ്‌വർക്ക്, ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സേവനത്തിന്റെ പരാജയം, അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ);
   2. സെൻ‌ട്രൽ‌ കമ്പ്യൂട്ടർ‌ സിസ്റ്റത്തിൻറെ അല്ലെങ്കിൽ‌ ഞങ്ങളുടെ റെക്കോർ‌ഡുകൾ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷി (പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ‌ സെൻ‌ട്രൽ‌ കമ്പ്യൂട്ടർ‌ സിസ്റ്റം ഉൾപ്പെടെ) മൂലം പരാജയപ്പെടുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ കേടുപാടുകൾ വരുത്തുകയോ ചെയ്യുക;
   3. സെൻ‌ട്രൽ‌ കമ്പ്യൂട്ടർ‌ സിസ്റ്റത്തിൻറെ അല്ലെങ്കിൽ‌ ഞങ്ങളുടെ റെക്കോർ‌ഡുകൾ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷി (പരിമിതികളില്ലാതെ, പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ‌ സെൻ‌ട്രൽ‌ കമ്പ്യൂട്ടർ‌ സിസ്റ്റം ഉൾപ്പെടെ) ഭാഗമായി വരുന്ന തെറ്റുകൾ;
   4. ബാങ്കിംഗ് കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ കാലതാമസം, നഷ്ടം, തെറ്റുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കലുകൾ;
   5. സാധുവായ ഒരു എൻ‌ട്രിയുടെ പ്രശ്നത്തെ തടയുകയോ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും പ്രവൃത്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റ് (പരിമിതപ്പെടുത്താതെ പ്ലാറ്റ്ഫോം കാണുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് ഉപകരണത്തിലും ശരിയായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് ഉൾപ്പെടെ);
   6. ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ നറുക്കെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനോ പ്രമോഷൻ/ മത്സരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനോ വിസമ്മതിക്കുക;
   7. പാസ്‌വേഡുകളുടെ ദുരുപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ അനധികൃത ഉപയോഗം, നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ കോൺ‌ടാക്റ്റ് വിശദാംശങ്ങളിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതുൾപ്പെടെ നിങ്ങൾ വരുത്തിയ നഷ്ടങ്ങൾ;
   8. നിങ്ങളുടെ ഉപകരണങ്ങളുടെയോ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയോ, ഇൻറർനെറ്റ് സേവന ദാതാവിന്റെയോ മൊബൈൽ ഫോൺ നെറ്റ്‌വർക്ക് ഓപ്പറേറ്ററുടെയോ ഉപകരണങ്ങൾ, സാങ്കേതികവിദ്യ, ഇന്റർനെറ്റ് സേവന ദാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെയോ മൂന്നാം കക്ഷിയുടെയോ മൊബൈൽ ഫോൺ നെറ്റ്‌വർക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ എന്നിവരുടെ പരാജയം, അല്ലെങ്കിൽ തകരാറുകൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ.
  3. യോഗ്യതയുള്ള വിജയികളുടെ എൻ‌ട്രികളുടെ ശരിയായ ഉടമകൾക്ക് നറുക്കെടുപ്പിൽ നേടിയ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏക ബാധ്യത.
  4. ഈ നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പ്രസ്താവന, പ്രാതിനിധ്യം, വാറന്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട (ഓരോ കേസിലും അശ്രദ്ധമായോ നിരപരാധിയായോ ഉണ്ടാക്കിയതാണോ) അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി/ ഈ നിബന്ധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കകഷിയുമായി നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധമില്ലെന്നും അംഗീകരിക്കുകയും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിയമപ്രകാരം അനുവദനീയമായ പരിധിവരെ, ഞങ്ങൾ എല്ലാ പ്രാതിനിധ്യങ്ങളും വാറണ്ടികളും ഗ്യാരന്റികളും ഒഴിവാക്കുന്നു (എക്സ്പ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ സൂചിപ്പിച്ചത്).
  5. ഈ നിബന്ധനകളിലൊന്നും വഞ്ചന അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചനാപരമായ തെറ്റിദ്ധാരണ, അശ്രദ്ധമൂലമുണ്ടായ മരണത്തിനോ വ്യക്തിപരമായ പരിക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമപ്രകാരം ഒഴിവാക്കാനോ നിയന്ത്രിക്കാനോ കഴിയാത്ത മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബാധ്യതകൾക്കോ ഉള്ള ഞങ്ങളുടെ ബാധ്യതയെ ഒഴിവാക്കുകയോ നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. കൂടാതെ, ഈ നിബന്ധനകളിലെ ഒന്നും ഒരു ഉപഭോക്താവെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ നിയമപരമായ അവകാശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനോ പരിമിതപ്പെടുത്താനോ ശ്രമിക്കുന്നില്ല.
 16. ജനറൽ
  1. ഈ നിബന്ധനകൾക്ക് ഞങ്ങൾ നൽ‌കുന്ന ഏതെങ്കിലും വിവേചനാധികാരത്തിന്റെ ന്യായം അന്തിമവും ബന്ധിതവുമാണ്.
  2. ഈ നിബന്ധനകളിലേതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥ (അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗം) യോഗ്യതയുള്ള അധികാരപരിധിയിലുള്ള ഒരു കോടതി അസാധുവാണെന്നും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതാണെന്നും തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ തീരുമാനം പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥയെ (അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവിഷന്റെ ഒരു ഭാഗം) മാത്രമേ ബാധിക്കുകയുള്ളൂ, തന്നെ, മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ‌ അസാധുവാക്കുകയോ നടപ്പിലാക്കാൻ‌ കഴിയാത്തതാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.
  3. ഈ നിബന്ധനകൾ‌ക്ക് വിധേയമായി നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ബാധ്യതകളും നിങ്ങൾ‌ക്ക് നൽകാനോ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനോ കഴിയില്ല (മുഴുവനായോ ഭാഗികമായോ). നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും നിയമനം അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറ്റം അസാധുവായിരിക്കും. ഈ നിബന്ധനകൾ‌ക്ക് കീഴിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളും / അല്ലെങ്കിൽ‌ ബാധ്യതകളും പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് നൽകാം അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറാം.
  4. ഈ നിബന്ധനകൾ‌ക്ക് കീഴിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളും / അല്ലെങ്കിൽ‌ ബാധ്യതകളും ഞങ്ങൾ‌ നിയോഗിക്കുകയോ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നു എന്നതൊഴിച്ചാൽ‌, ഈ നിബന്ധനകളുടെ കക്ഷിയല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ നിബന്ധനകളിലെ ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകൾ‌ നടപ്പാക്കുന്നതിന് അവകാശങ്ങളോ മറ്റോ ഇല്ല.
  5. സമയാസമയങ്ങളിൽ ഈ നിയമങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്താം. അത്തരം ഭേദഗതികൾ‌, പരിഷ്‌ക്കരണങ്ങൾ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ മാറ്റങ്ങൾ‌ ഓൺ‌ലൈൻ‌ സേവനങ്ങളിൽ‌ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി മുതൽ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ മാറ്റങ്ങൾ‌ സംഭവിച്ചതായി നിങ്ങൾ‌ക്ക് അറിയിപ്പ് നൽ‌കുന്നത് മുതൽ ബാധകമായിരിക്കും, ഈ തീയതിക്ക് ശേഷമുള്ള എൻ‌ട്രികൾക്ക് കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ന്യായമായതാണെങ്കിൽ ആ തീയതിക്ക് മുമ്പുള്ള എൻ‌ട്രികൾക്ക് ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഭാദകമാണ്. അറിയിപ്പ് ഇമെയിൽ, അക്കൗണ്ട് അറിയിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ന്യായമായി തീരുമാനിച്ച മറ്റേതെങ്കിലും ആശയവിനിമയ രീതിയിലായിരിക്കും. നിങ്ങൾ അടുത്തതായി നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ആക്‌സസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുമ്പോഴോ, മാറ്റങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം ഒരു നറുക്കെടുക്കുകയോ ഒരു സമ്മാനം ക്ലെയിം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ വ്യക്തമായി അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ (പ്രസക്തമായിടത്ത്) നിങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.. ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്തി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അവ സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് അനുമാനിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്
 17. നിയമം
  നിബന്ധനകൾക്ക് പ്രസക്തമായ നിയമം അബുദാബി ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിന്റെ (“എ‌ഡി‌ജി‌എം”) നിയമങ്ങളാണ്, കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും നിയമനടപടികൾ എ‌ഡി‌ജി‌എം കോടതികളിൽ കേൾക്കും

പതിപ്പ് നമ്പർ: 3
ലക്കം തീയതി: 23 ഒക്ടോബർ 2021