പതിവുചോദ്യങ്ങൾ

1. എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് മഹ്സൂസ് കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് ടീമുമായി ബന്ധപ്പെടാനാവുക?

2. എനിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച് മഹ്സൂസ് നറുക്കെടുപ്പിൽ പ്രവേശിക്കാം?

3. മഹ്സൂസ് ആപ്പ് ആപ്പ് സ്റ്റോറിലോ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലോ മറ്റോ ലഭ്യമാണോ?

4. ഞാൻ മഹ്‌സൂസിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര തുക സമ്മാനമായി നേടാനാകും?

5. എന്റെ റാഫിൾ ഐഡി എനിക്ക് എവിടെ കണ്ടെത്താനാകും?

6. ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വില എത്രയാണ്?

7. എനിക്ക് എന്തിനൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം?

8. ഞാൻ വാങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നം എനിക്ക് ലഭിക്കുമോ?

9. ഏത് കറൻസിയാണ് മഹ്സൂസ് സ്വീകരിക്കുന്നത്?

10. വാങ്ങുന്നതിന്റെ പരിധികൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

11. നറുക്കെടുപ്പ് എപ്പോഴാണ്? ഒരു ആഴ്ചയിൽ മഹ്‌സൂസ് നറുക്കെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള സമയ പരിധി എന്താണ്? 

12. യു എ ഇ ക്ക് പുറത്ത് നിന്നുള്ള മഹ്സൂസ് നറുക്കെടുപ്പിൽ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാമോ?

13. ഞാൻ മഹ്സൂസ് നറുക്കെടുപ്പിലെ വിജയിയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ, എപ്പോൾ എന്റെ സമ്മാനം ലഭിക്കും?

14. എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ മഹ്സൂസ് വിന്നിങ്സ് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുക?

15. പിൻവലിക്കൽ ഫീസ് ഉണ്ടോ?

16. എനിക്ക് എന്റെ ക്രെഡിറ്റ് പണമായി മാറ്റാൻ കഴിയുമോ?

17. ക്രെഡിറ്റ് മറ്റൊരു മഹ്സൂസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുമോ?

18. ഞാൻ യു.എ.ഇ.ക്ക് പുറത്ത് താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ മഹ്സൂസ് വിന്നിംഗ്സ് ഞാൻ എങ്ങനെ ശേഖരിക്കും?

19. ഒരു സിൻഡിക്കേറ്റിന്റെ ഭാഗമായി എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാമോ?

20. എന്റെ വിന്നിംഗ്സ് പിൻവലിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ അക്കൗണ്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ?

21. വിജയിച്ച നറുക്കെടുപ്പിൽ നിന്ന് 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിന്നിംഗ്സ് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മഹ്സൂസ് വിന്നിംഗ്സിന് എന്ത് സംഭവിക്കും?

22. എന്റെ മഹ്സൂസ് അക്കൗണ്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തുചെയ്യും?

23. എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം?

24. എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ മഹ്സൂസ് പാസ്‌വേഡ് മാറ്റാനാവുക?

25. മഹ്സൂസിൽ എനിക്ക് ഒന്നിലധികം അക്കൗണ്ടുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?

26. എനിക്ക് എന്റെ മഹ്സൂസ് അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം?

27. മഹ്സൂസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഇടവേള എടുക്കാം?

28. മഹ്സൂസിലെ ടൈം ഔട്ട് ഫീച്ചർ എന്താണ്?

29. മഹ്സൂസിലെ സ്വയം ഒഴിവാകൽ സവിശേഷത എന്താണ്?

30. എന്റെ മഹ്സൂസ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം?

31. ഞാൻ എന്റെ മഹ്സൂസ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും?

32. ഞാൻ 12 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ എന്റെ മഹ്സൂസ് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

33. എന്റെ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുന്നത് വിജയകരമാ യോ എന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും?

34. മഹ്സൂസിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് ചേർക്കും?

35. എന്റെ മുമ്പത്തെ ഇടപാടുകൾ ഞാൻ എങ്ങനെ കാണും?

36. ഈ ആഴ്ചത്തെ മഹ്സൂസ് നറുക്കെടുപ്പിനുള്ള എന്റെ എൻട്രികൾ ഞാൻ എങ്ങനെ കാണും?

37. നിങ്ങൾ എന്റെ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വിശദാംശങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നുണ്ടോ?

38. ഒരു നിശ്ചിത ആഴ്ചയിൽ ഗ്രാൻഡ് ഡ്രോയിൽ മാച്ച് ഫൈവ് വിജയികൾ ഇല്ലെങ്കിലോ?

39. വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മഹ്സൂസ് നറുക്കെടുപ്പിൽ പ്രവേശിക്കുക?

40. എന്താണ് റിക്കറിംഗ് പർച്ചേസ് ?

41. എന്റെ ടിക്കറ്റിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ ലൈനുകൾക്കായി റെക്കറിംഗ് പർച്ചേസ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാനാകും? 

42. ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്‌ത റിക്കറിംഗ് പർച്ചേസ് വിശദാംശങ്ങൾ എനിക്ക് എവിടെ കാണാനാകും?

43. ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്‌ത റിക്കറിംഗ് പർച്ചേസ് എങ്ങനെ നിർത്താനാകും?

44. റിക്കറിംഗ് പർച്ചേസ് സംഭവിക്കുന്നത് നിർത്തണമെങ്കിൽ, അത് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും അവസാന സമയം എന്തായിരിക്കും?

45. റിക്കറിംഗ് പർച്ചേസ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ , എന്റെ മഹ്‌സൂസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിശദാംശങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

46. എന്റെ മഹ്‌സൂസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു പുതിയ റിക്കറിംഗ് പർച്ചേസ് ചേർക്കുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കുമോ?

47. എന്റെ റിക്കറിംഗ് പർച്ചേസ് നടപ്പിലാക്കാൻ എന്റെ മഹ്‌സൂസ് അക്കൗണ്ടിലെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉപയോഗിക്കുമോ?

48. എന്റെ റിക്കറിംഗ് പർച്ചേസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേയ്‌മെന്റ് പരാജയപ്പെട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

49. ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത മഹ്‌സൂസ് റിക്കറിംഗ് പർച്ചേസ്ന്റെ പേയ്‌മെന്റ് പരാജയപ്പെട്ടാൽ എന്നെ അറിയിക്കുമോ.?

50. എന്റെ മഹ്‌സൂസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഞാൻ ഒന്നിലധികം കാർഡുകൾ സേവ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഡിഫോൾട്ട് കാർഡ് പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുമോ?

51. ഫേവറൈറ്റ്സ് എന്നാൽ എന്താണ്?

52. മഹ്സൂസ് ചാരിറ്റിക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നുണ്ടോ?

53. മഹ്സൂസ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു കിയോസ്കിലൂടെ ഒരു ഇടപാടിൽ എനിക്ക് എത്ര ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ കഴിയും?

54. ഒരു കിയോസ്ക് വഴി എനിക്ക് എന്റെ മഹ്സൂസ് അക്കൗണ്ട് പാസ്വേർഡ് മാറ്റാൻ കഴിയുമോ?

55. ഒരു കിയോസ്കിൽ ഞാൻ നടത്തിയ പേയ്മെന്റ് എന്റെ മഹ്സൂസ് അക്കൗണ്ടിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല.

56. ക്രെഡിറ്റ് ചേർക്കാൻ ഒരു കിയോസ്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്ര തുക ചേർക്കാമോ?

57. എന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഒരു കിയോസ്കിൽ കുടുങ്ങിയാലോ?

58. കിയോസ്ക് മെഷീൻ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാമോ?

59. ഇടപാടിന്റെ അവസാനം കിയോസ്ക് ഒരു രസീത് നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഇടപാട് വിജയകരമാണോ എന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാനാകും?

60. സാങ്കേതിക പിഴവ് കാരണം കിയോസ്ക് ഇടപാട് പൂർത്തിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം?

61. മഹ്സൂസ് കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് ടീമിന് പുറമെ കിയോസ്കുകൾക്ക് വേറെ സാങ്കേതിക പിന്തുണയുണ്ടോ?

62. ഞാൻ കിയോസ്ക് മെഷീനിൽ പണമടച്ചു, പക്ഷേ എനിക്ക് ടിക്കറ്റ് ലഭിച്ചില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാമോ?

63. കിയോസ്കിനുള്ള ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ ഒരു സാധാരണ മഹ്സൂസ് അക്കൗണ്ടിനുള്ള ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യലുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണോ?

64. വെബിൽ എനിക്ക് എന്റെ മഹ്സൂസ് അക്കൗണ്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് ചേർക്കാനോ അടുത്തുള്ള കിയോസ്കിൽ വാങ്ങാനോ കഴിയുമോ?

65. മഹ്സൂസ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു കിയോസ്കിൽ ഒരു പുതിയ ഉപഭോക്താവിന് മഹ്സൂസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?

66. മഹ്സൂസ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന കിയോസ്കുകളിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഷകളിൽ ലഭ്യമാണ് ?

67. ഞാൻ ക്രെഡിറ്റ് ചേർക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിയോസ്കിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും?

68. ഒരു കിയോസ്കിൽ, നറുക്കെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്ര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങണം?

69. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കിയോസ്കുകളിൽ എന്തൊക്കെ മഹ്സൂസ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്?

70. ദുബായിൽ (അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ) എവിടെയാണ് എനിക്ക് മഹ്സൂസ് ഡ്രോയിൽ പങ്കെടുക്കാനാവുക?

71. ഒരു കിയോസ്കിലൂടെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മഹ്സൂസിൽ പങ്കെടുക്കുക?

72. മഹ്സൂസ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന ഏതെങ്കിലും കിയോസ്കിൽ എനിക്ക് പണം അടയ്ക്കാനാകുമോ?

73. എന്റെ സുഹൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരൻ പോലുള്ള മറ്റൊരാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചേർക്കാൻ എനിക്ക് കിയോസ്ക് ഉപയോഗിക്കാമോ?

74. ഒരു കിയോസ്ക് വഴി എനിക്ക് എന്റെ "ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ്" റീഫണ്ട് ലഭിക്കുമോ?

75. ക്രെഡിറ്റ് ചേർക്കുന്ന ഇടപാട് പൂർത്തിയാക്കിയ ഉടൻ എന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചേർക്കുമോ?

76. ആപ്പിലൂടെ എനിക്ക് എങ്ങനെ മഹ്സൂസിൽ പങ്കെടുക്കാം?

77. ആപ്പിലൂടെ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചേർക്കാനാകുമോ?

78. ആപ്പ് വഴി എന്റെ പ്രൊഫൈൽ വിശദാംശങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനോ കഴിയുമോ?